Ζ. Μακρή: «Επιχορηγήσεις ύψους 585.000 € στους Δήμους της Μαγνησίας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

  0
  3 views

  Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή ενημερώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, σήμερα, Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, για την κατανομή συνολικού ποσού ύψους 585.000€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ.: 50300/28-07-2022 ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) σε Δήμους του Ν. Μαγνησίας με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

  Συγκεκριμένα, με απόφασή του, ο κ. Πέτσας κατανέμει συνολικό ποσό ύψους 28,2 εκ.€ σε Δήμους της χώρας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την αναπτυξιακή στρατηγική, του άξονα της τοπικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το ποσό της επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής: Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 3.000 έως 10.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Γ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Δ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 30.000 έως 50.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ε) Οι νεοσύστατοι Δήμοι του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α΄43) επιχορηγούνται με το ποσό των 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Ειδικότερα, με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα,  κατανέμεται το ποσό των 585.000€  στους ακόλουθους Δήμους του Ν. Μαγνησίας:

  • Δήμος Αλμυρού: 120.000€
  • Δήμος Ρήγα Φεραίου: 120.000€
  • Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου: 60.000€
  • Δήμος Νοτίου Πηλίου: 120.000€
  • Δήμος Σκιάθου: 60.000€
  • Δήμος Σκοπέλου: 60.000€
  • Δήμος Αλοννήσου: 45.000€

  Τα ποσά της χρηματοδότησης αποτελούν επιχορήγηση και ο προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους της απόφασης του Αναπληρωτή Εσωτερικών αυτής γίνεται από τους δήμους. Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Η αγορά νέων απορριμματοφόρων
  • Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου
  • Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα, υπό προμήθεια, μηχανήματα έργου.

  Η αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου είναι επιτρεπτή, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο-προμηθευτή πέντε(5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  2. Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του μηχανήματος.

  Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

  Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2023 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επιχορήγησης.

  Η κ. Μακρή δήλωσε ότι η πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζει να στηρίζει την Αυτοδιοίκηση με όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του πολίτη ενισχύοντας τον στόλο των Δήμων με σύγχρονα μηχανήματα, λιγότερο ενεργοβόρα και περισσότερο ασφαλή.

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Σχόλια

  σχόλια