Πρόσληψη εργαζομένου στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

0
9 views

Την πρόσληψη ενός ατόμου ανακοινώνει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Διακαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου σε Παιδικούς Σταθμούς.

Η πρόσληψη αφορά στην ειδικότητα του προσωπικού εστίασης (Βοηθ. Μαγείρων – Τραπεζοκόμων) και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους έως την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022, ώρα 13:00, στα γραφεία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – ΤΚ 37500, ισόγεια αίθουσα Δημαρχείου Βελεστίνου, τηλ. 24253-50213 & 6930-077288).

Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια