Τηλέφωνα καταγγελιών

Φερές

Το Βελεστίνο είναι η Έδρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Χαρ. Πάσχος. Επείγει η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Βελεστίνου

Χαρ. Πάσχος. Επείγει η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Βελεστίνου

Από τις επισκέψεις μας σε χώρους υγείας αυτό που διαπιστώνουμε,