Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική αναδρομή στη λίμνη Κάρλα

Ιστορική αναδρομή στη λίμνη Κάρλα

Στην περιοχή της λίμνης Κάρλας που το αρχαίο όνομά της ήταν Βοιβηίδα γεννήθηκε από την αρχαιότητα ένας τεράστιος “πολιτισμός του νερού”. Η λίμνη αυτή επιβίωσε χιλιάδες χρόνια (προϋπήρχε όσο δεν

Τηλέφωνα Επικοινωνίας