Θεσσαλία

Πάμε για ρεκόρ παραγωγής για το βαμβάκι στον κάμπο, αλλά χαμηλά επίπεδα τιμής στην εκκίνηση

Πάμε για ρεκόρ παραγωγής για το βαμβάκι στον κάμπο, αλλά χαμηλά επίπεδα τιμής στην εκκίνηση

Με τιμή ημέρας ξεκινάει από φέτος τις παραλαβές συσπόρου βάμβακος, ο Μάρκου με το ζόρι 40 λεπτά δείχνει η αναλογία με τη Νέα Υόρκη Με τιµή ηµέρας, όρια υγρασίας και µέτρηση ξένων υλών ξεκινούν από φέτος τις παραλαβές σύσπορου βάµβακος τα εκκοκκιστήρια Μάρκου, επιλογή η οποία ενδεχοµένως να επιδράσει καταλυτικά στη διαµόρφωση της αγοράς, ειδικά […]

Τηλέφωνα Επικοινωνίας