Εργασία

Δέκα υπαλλήλους καθαριότητας θα προσλάβει η Αστυνομία στη Μαγνησία

Δέκα υπαλλήλους καθαριότητας θα προσλάβει η Αστυνομία στη Μαγνησία

Δέκα υπαλλήλους καθαριότητας με συμβάσεις εργασίας 18 μηνών (πεντάωρες και τρίωρες) θα προσλάβει η Ελληνική Αστυνομία για τις υπηρεσίες της στη Μαγνησία. Ειδικότερα θα προσλάβει 4 υπαλλήλους καθαριότητας για την Αστυνομική Διεύθυνση,