Αγροτικά

Με την χρήση drone οι παραγωγοί θα αποφασίζουν για την άρδρευση

Με την χρήση drone οι παραγωγοί θα αποφασίζουν για την άρδρευση

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγροτική παραγωγή είναι και η μη ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και ειδικά του νερού που χρησιμοποιείται για την άρδευση καλλιεργειών. Με την πάροδο των ετών πολλές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί

Τηλέφωνα Επικοινωνίας