ΑΣΕΠ-4ΔΣ/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

  0
  11 views

  Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4ΔΣ/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Οριστικοί Πίνακες Επιλέξιμων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και Αποκλειομένων που προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, για την επιλογή του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 101) και του Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 102) στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4735/2020 (Α’ 197).

  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό υποψηφίου.

  Αποτελέσματα Ενστάσεων

  Print Friendly, PDF & Email

  Σχόλια

  σχόλια