Σχολεία

Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου υπάρχουν 11 νηπιαγωγεία εκ των οποίων 3 στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας, 1 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου και 7 στη Δημοτική Ενότητα Φερών.

Νηπιαγωγεία Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΔΕ Κάρλας 1ο Νηπιαγωγείο Κάρλας – Στεφανοβικείου 2/θ
2ο Νηπιαγωγείο Κάρλας – Ριζομύλου 1/θ
3ο Νηπιαγωγείο Κάρλας – Καναλίων 2/θ
ΔΕ Κεραμιδίου Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου 1/θ
ΔΕ Φερών 1ο Νηπιαγωγείο Φερών – Βελεστίνου 2/θ
2ο Νηπιαγωγείο Φερών – Βελεστίνου 2/θ
3ο Νηπιαγωγείο Φερών – Αγίο Γεωργίου Φερών 1/θ
4ο Νηπιαγωγείο Φερών – Αερινού 1/θ
5ο Νηπιαγωγείο Φερών – Χλόης 1/θ
6ο Νηπιαγωγείο Φερών – Περιβλέπτου 1/θ
7ο Νηπιαγωγείο Φερών – Μικρού Περιβολακίου 1/θ

 

Στην περιοχή λειτουργούν 8 δημοτικά σχολεία που καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των μαθητών (3 στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας, 1 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου και 4 στη Δημοτική Ενότητα Φερών).

 

Δημοτικά Σχολεία Δήμου Ρήγα Φεραίου

 

ΔΕ Κάρλας 1ο Δ.Σ. Κάρλας – Στεφανοβικείου  6/θ
2ο Δ.Σ. Κάρλας – Ριζομύλου  6/θ
3ο Δ.Σ. Κάρλας – Καναλίων  5/θ
ΔΕ Κεραμιδίου Δ.Σ. Κεραμιδίου 1/θ
ΔΕ Φερών 1ο Δ.Σ. Φερών-Βελεστίνου 6/θ
2ο Δ.Σ. Φερών «Ρήγας Βελεστινλής» Βελεστίνου 6/θ
3ο Δ.Σ. Φερών – Αγ. Γεωργίου Φερών 3/θ
4ο Δ.Σ. Φερών – Αερινού 2/θ

 

Στο Δήμο λειτουργούν 3 Γυμνάσια (Βελεστίνο, Στεφανοβίκειο, Κανάλια), 2 Λύκεια (Βελεστίνο, Κανάλια) και 1 ΕΠΑΛ (Βελεστίνο). Επιπλέον, στην περιοχή του Βελεστίνου υπάρχει το αγρόκτημα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο στην υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.

Print Friendly, PDF & Email