Συνεργάτες

Οι εξωτερικοί συνεργάτες μας είναι άτομα τα οποία δέχθηκαν αφιλοκερδώς να μας υποστηρίζουν με τις γνώσεις τους στην προσπάθειά μας.

Επίσης έχουν και δικαίωμα σημοσίευσης στην σελίδα μας, αλλά με τον ρόλο του Συνεργάτη.

Κάποια από αυτά τα άτομα είναι από την περιοχή μας και κάποια άλλα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας