Τηλέφωνα Σχολικών Μονάδων Δήμου Ρήγα Φεραίου


 


ΝΗΠΙΑΓΩΕΙΑ

Κωδικός ΥΠΠΘ Ονομασία Οργανικότητα Τηλέφωνο Ταχυδρομική διεύθυνση E-mail
9350176 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 2 2425041566
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, 37500
mail@1nip-karlas.mag.sch.gr
9350163 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 1 2425031522 ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ,
37500
mail@2nip-karlas.mag.sch.gr
9350088 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ
2 2428073113 ΚΑΝΑΛΙΑ,
38500
mail@3nip-karlas.mag.sch.gr
9350244 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 1 2428073722 ΠΛΑΤΕΙΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, 38500 mail@nip-keram.mag.sch.gr
9350083 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
2 2425024030 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 37500 mail@1nip-feron.mag.sch.gr
9350189 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
2 2425023836 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 37500 mail@2nip-feron.mag.sch.gr
9350184 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ
1 2425024100 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΕΡΩΝ, 37500 mail@3nip-feron.mag.sch.gr
9350245 4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ

1
2425022738 ΑΕΡΙΝΟ,
37500

mail@4nip-feron.mag.sch.gr
9350242 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ-ΧΛΟΗΣ
1 2425022404 ΧΛΟΗ, 37500 mail@5nip-feron.mag.sch.gr
9350296 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ-ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
1 2425051203 ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ, 37500 mail@6nip-feron.mag.sch.gr


ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κωδικός ΥΠΠΘ Ονομασία Οργανικότητα Τηλέφωνο Ταχυδρομική διεύθυνση E-mail
9350260 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

7
2425022523 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
71, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 37500
mail@1dim-feron.mag.sch.gr
9350261 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

6
2425022939 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,
37500
mail@2dim-feron.mag.sch.gr
9350075 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

3
2425022473 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
– ΦΕΡΩΝ, 37500
mail@3dim-feron.mag.sch.gr
9350078 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ

3
2425022738 ΑΕΡΙΝΟ,
37500
mail@4dim-feron.mag.sch.gr
9521030 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

2
2425023124 ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 37500
mail@dim-eid-feron.mag.sch.gr
9350109 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
6
2425041289
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, 37500
mail@1dim-karlas.mag.sch.gr
9350110 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ
– ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

6
2425031250 ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ,
37500
mail@2dim-karlas.mag.sch.gr
9350089 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ

5
2428073213 ΚΑΝΑΛΙΑ,
38500
mail@3dim-karlas.mag.sch.gr
9350091 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
1
2428073722 ΠΛΑΤΕΙΑ,
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, 38500
mail@dim-keram.mag.sch.gr

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Ονομασία Διευθυντής / ρια Τηλέφωνο Ταχυδρομική διεύθυνση E-mail
Γυμνάσιο Βελεστίνου Πανταζοπούλου
Κωνσταντίνα
2425022547 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,
37500
gymveles@sch.gr
Γυμνάσιο Καναλίων Σουρμενίδης Κωνσταντίνος 2428073217 ΚΑΝΑΛΙΑ, 38500 mail@gym-kanal.mag.sch.gr
Γυμνάσιο Στεφανοβικείου Λάμπογλου Ελισάβετ 2425041388 ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, 37500 mail@gym-stefan.mag.sch.gr

ΛΥΚΕΙΑ

Ονομασία Διευθυντής / ρια Τηλέφωνο Ταχυδρομική διεύθυνση E-mail
Γ.Λ. Βελεστίνου Μπούρα Μαρία 2425022422 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 37500 mail@lyk-velest.mag.sch.gr
Γ.Λ. Καναλίων Μπάσιου Ασπασία 2428073431 ΚΑΝΑΛΙΑ, 38500 mail@lyk-kanal.mag.sch.gr

ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ Βελεστίνου Λιαπόπουλος Βάϊος 2425023235 ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 14 –
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
mail@epal-velest.mag.sch.gr

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ροή Ειδήσεων :