Σχολεία

Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου υπάρχουν 11 νηπιαγωγεία εκ των οποίων 3 στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας, 1 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου και 7 στη Δημοτική Ενότητα Φερών.

Νηπιαγωγεία Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΔΕ Κάρλας 1ο Νηπιαγωγείο Κάρλας – Στεφανοβικείου 2/θ
2ο Νηπιαγωγείο Κάρλας – Ριζομύλου 1/θ
3ο Νηπιαγωγείο Κάρλας – Καναλίων 2/θ
ΔΕ Κεραμιδίου Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου 1/θ
ΔΕ Φερών 1ο Νηπιαγωγείο Φερών – Βελεστίνου 2/θ
2ο Νηπιαγωγείο Φερών – Βελεστίνου 2/θ
3ο Νηπιαγωγείο Φερών – Αγίο Γεωργίου Φερών 1/θ
4ο Νηπιαγωγείο Φερών – Αερινού 1/θ
5ο Νηπιαγωγείο Φερών – Χλόης 1/θ
6ο Νηπιαγωγείο Φερών – Περιβλέπτου 1/θ
7ο Νηπιαγωγείο Φερών – Μικρού Περιβολακίου 1/θ

 

Στην περιοχή λειτουργούν 8 δημοτικά σχολεία που καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των μαθητών (3 στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας, 1 στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου και 4 στη Δημοτική Ενότητα Φερών).

 

Δημοτικά Σχολεία Δήμου Ρήγα Φεραίου

 

ΔΕ Κάρλας 1ο Δ.Σ. Κάρλας – Στεφανοβικείου  6/θ
2ο Δ.Σ. Κάρλας – Ριζομύλου  6/θ
3ο Δ.Σ. Κάρλας – Καναλίων  5/θ
ΔΕ Κεραμιδίου Δ.Σ. Κεραμιδίου 1/θ
ΔΕ Φερών 1ο Δ.Σ. Φερών-Βελεστίνου 6/θ
2ο Δ.Σ. Φερών «Ρήγας Βελεστινλής» Βελεστίνου 6/θ
3ο Δ.Σ. Φερών – Αγ. Γεωργίου Φερών 3/θ
4ο Δ.Σ. Φερών – Αερινού 2/θ

 

Στο Δήμο λειτουργούν 3 Γυμνάσια (Βελεστίνο, Στεφανοβίκειο, Κανάλια), 2 Λύκεια (Βελεστίνο, Κανάλια) και 1 ΕΠΑΛ (Βελεστίνο). Επιπλέον, στην περιοχή του Βελεστίνου υπάρχει το αγρόκτημα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο στην υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής.