Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην  1η / 2021 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει με Τηλεδιάσκεψη ,

την Παρασκευή  15α   Ιανουαρίου 2021 και ώρα 19:00 , (σύμφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αριθµό 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αριθµό 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) και με την χρήση της εφαρμογής  “zoom” (σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν από τον Δήμο)  , για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  • Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Ρήγα Φεραίου .  (Α.Ο.Ε. 1/2021)
  • Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), έτους 2021 του Δήμου Ρήγα Φεραίου .(Α.Ο.Ε 2/2021)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ενωμένα Φροντιστήρια

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ  

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.