Ραγδαίες εξελίξεις στο ΕΣΠΑ με τις νέες δράσεις για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ανέργους

0
703 views

espa-franchiseΞεκινάει η υλοποίηση δύο εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ανέργους, μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστα Σκρέκα και του Υφυπουργού κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, όπου εγκρίθηκε η προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020,

συνολικού ύψους 100 εκ. ευρώ…
Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης για την δράση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την δράση ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν:

Την Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η δράση αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (εκτός τουριστικών επιχειρήσεων) με επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Το ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους συμπολίτες μας, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης, συνολικoύ ύψους χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ. Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους από 25.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.
Ενημερωθείτε αναλυτικά στο 210 65 40 681 ή στείλτε μας email ΕΔΩ. FBS – Franchise Business Services.

Οι νέες δράσεις αλλάζουν τα δεδομένα που είχαν προκύψει από τις διαρροές του ΥπΑν, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον τύπο, καθώς δεν επιδοτούνται λιανικό και χονδρικό εμπόριο και για τους ανέργους απαιτείται εγγραφή τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι νέες δράσεις αξιολογούνται θετικά από την επιχειρηματική κοινότητα καθώς δεν εξαιρείται το franchising δηλ. οι δικαιοπάροχες εταιρείες υφιστάμενες και νέες μπορούν να ενταχθούν στα νέα προγράμματα αρκεί βέβαια να εμπιπτούν στους ενισχυόμενους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Αυτό είναι και το σημαντικό καθώς στόχος του ΕΣΠΑ είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός στρατηγικά καθορισμένου πλάνου προτεραιοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι εννέα (9) στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ αφορούν:

  • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Τουρισμός
  • Υγεία
  • Υλικά – Κατασκευές
  • Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο www.espa.gr και στο www.antagonistikotita.gr.
Ενημερωθείτε αναλυτικά στο 210 65 40 681 ή στείλτε μας email ΕΔΩ. FBS – Franchise Business Services.
Για την δράση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ.
Για την δράση ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ενημερωθείτε ΕΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια