Πότε και πως θα πληρωθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και δημόσιο

0
425 views

money1Οι συντάξεις του ΙΚΑ του μηνός Φεβρουαρίου 2015 θα καταβληθούν στους δικαιούχους συνταξιούχους την προ τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου καθώς επίσης και οι συντάξεις του Δημοσίου…

Συγκεκριμένα:

47757Στις 29/01/2015 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του δημοσίου σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Στις 30 Ιανουαρίου θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ ενώ οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ θα πληρωθούν στις 2 Φεβρουαρίου 2015.

Ενώ οι νέοι συνταξιούχοι του δημοσίου θα πληρωθούν στις 10 Φεβρουαρίου.

Ποιοι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν για πρώτη φορά: Πολιτικοί συνταξιούχοι:

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 31/08/2014

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – καθηγητές ΑΕΙ) πρωτόκολλα μέχρι 10/07/2014

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ πρωτόκολλα μέχρι 28/08/2014

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 31/08/2014 (*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ – εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – καθηγητές ΤΕΙ) πρωτόκολλα μέχρι 08/07/2014 (όχι όλα) Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών 1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 22/07/2014 2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 05/07/2014 3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι 03/08/2014 Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 03/08/2014

*** Σημείωση Επισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου 2015.

Πηγή

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια