Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής των Περιφερειών της Βουλής εξελέγη η κ. Ζέττα Μ. Μακρή, Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας

0
187 views

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής των Περιφερειών της Βουλής εξελέγη η κ. Ζέττα Μ. Μακρή, Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας μετά από ψηφοφορία των αρμοδίων οργάνων. Η πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για την Α’ Σύνοδο της ΙΗ Κοινοβουλευτικής Περιόδου έλαβε χώρα την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 με θέμα τον προγραμματισμό των εργασιών της.

Η συγκεκριμένη Ειδική Μόνιμη Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας για τη λειτουργία των περιφερειακών οργάνων της Πολιτείας και ιδίως για ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Συνεπώς, το αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής όχι μόνο είναι εξαιρετικά ευρύ αλλά επηρεάζεται άμεσα από τις παγκόσμιες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν δράση σε τοπικό επίπεδο: από τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες. Πρωτίστως, όμως, το διακύβευμα τηςσυγκεκριμένης Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει να επικεντρώνεται  πάντα στους στόχους που υπηρετούν μία σειρά πρωτοβουλιών με τις οποίες επιδιώκεται να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών απολαμβάνοντας τα οφέλη της Ε.Ε.

Εξαιτίας του αντικειμένου της αλλά και της γνωμοδοτικής φύσης της προς τα κοινοβουλευτικά όργανα αλλά και την Κυβέρνηση, η δομή και σύνθεση της συγκεκριμένης Επιτροπής είναι διακομματική και θα πρέπει να διακατέχεται από πνεύμα συναινετικό.

Η σημαντικότητα της επιτροπής εστιάζεται κυρίως στην ευελιξία της αλλά και στην εύκολη προσβασιμότητά της από μεμονωμένα πρόσωπα, από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, από την κοινωνία των πολιτών και από οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να απευθυνθούν στην Επιτροπή και να εκθέσουν τα θέματά τους.

Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το συναινετικό και άκρως πολιτισμένο κλίμα, διενεργήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής, στην οποία:

Α.Συνομολογήθηκε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λειτουργεί με συνέργεια και συνεργατικότηταπρος την Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. και θα πρέπει να δίνεται το βήμα τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στους Έλληνες εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών προκειμένου να ενημερώνονται εκατέρωθεν για τα πεπραγμένα των εργασιών τους αλλά και για την στρατηγική που θα ακολουθείται τόσο στην Ε.Ε. όσο και στο κράτος- μέλος κατά την περίοδο 2020-2024.

Β.Προτάθηκαντέσσεριςβασικοί άξονες θεμάτων προς επεξεργασία από τα μέλη της. Οι άξονες αυτοί, οι οποίοι είναι η βιωσιμότητα, η ανθεκτικότητα, η ασφάλεια και η δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλείσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση περαιτέρω συζήτησης και θέσεων για τη στήριξη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και τη δημιουργία πυλώνα ανάπτυξης της υποδοχής των επενδύσεων, της ενίσχυσης της απασχόλησης, της ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, όπως είναι:

  • Οικοδόμηση συνοχής, συμπεριλαμβανομένης μιας ισχυρής πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 με ικανή χρηματοδότηση, μιας ενισχυμένης κοινωνικής διάστασης της ΕΕ, καλύτερων αστικών/αγροτικών συνδέσμων για την αντιμετώπιση του εδαφικού χάσματος και κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών.
  • Κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για μια κλιματικά ουδέτερη Ελλάδα, με την εξασφάλιση ικανής συμμετοχής όλων των επιπέδων διακυβέρνησης μέσω εθνικών πολυεπίπεδων διαλόγων για το κλίμα και την ενέργεια.
  • Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού,συμπεριλαμβανομένης ειδικής πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης με ισχυρή σύνδεση με τις περιφέρειες, καθώς και τοποκεντρικής βιομηχανικής και εμπορικής πολιτικής.
  • Τόνωση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και αντιμετώπιση της ανεργίαςμε τη σύνταξη ενός σχεδίου δράσης από κοινού με τα Επιμελητήρια και τις Περιφέρειες με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών και της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.
  • Ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στις δραστηριότητες διασυνοριακής συνεργασίας και διπλωματίας των πόλεων εκτός της Ε.Ε., ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης αλλά και με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, για την προώθηση της δημοκρατίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της σταθερότητας σε επίπεδο βάσης.
  • Έμπρακτη εφαρμογή των αξιών της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο:δεδομένων των αρμοδιοτήτων των δήμων και περιφερειών όσον αφορά την υποδοχή και ένταξη των μεταναστών καθώς και ικανή ενωσιακή χρηματοδότηση.
  • Διαμόρφωση κοινής αντίληψης σχετικά με το τι σημαίνει «αλληλεγγύη» όσον αφορά την πρόκληση της μετανάστευσηςκαι καθοριστικό ρόλο σε αυτό καλούνται να διαδραματίσουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές για τη διευκόλυνση της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστών, καθώς και για τη διοργάνωση μιας ανοικτής, ορθολογικής και ανθρώπινης συζήτησης σχετικά με τις ορθές πολιτικές σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα.
  • Ενδυνάμωση μόνιμου διαλόγου με τους πολίτες:Θα πρέπει να αναζητηθούν  τρόποι για την εισαγωγή ενός μονίμου συστήματος διαλόγων/διαβουλεύσεων των πολιτών. Ο νέος αυτός μηχανισμός θα συμπληρώνει τη δομή λήψης αποφάσεων επιτρέποντας στους πολίτες να επηρεάζουν την ημερήσια διάταξη και τη χάραξη πολιτικής..
  • Έγκαιρος σχεδιασμός και προετοιμασία των χρηματοδοτικών μηχανισμών και προγραμμάτων της Ε.Ε.
  • Έγκαιρη χωροθέτησηαπορριμάτων

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα διενεργηθεί εντός του τρέχοντος μηνός.

 

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.