Προστασία πρώτης κατοικίας

0
442 views

proti-katoikiaΤο πράσινο φως από τους θεσμούς αναμένει το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια ενώ άμεσα προχωράει άμεσα η ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Οικονομίας πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια και ειδικότερα

για το θέμα της δημιουργίας του Δημόσιου Φορέα και των πηγών χρηματοδότησης, επιδιώκοντας να αποδεσμευτούν 3 δισ. ευρώ από τα κεφάλαια του ΤΧΣ, με στόχο να αποκτηθούν δάνεια αξίας 12 δισ. ευρώ. Το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια δεν θα είναι στα πρώτα νομοσχέδια που ανήγγειλε η κυβέρνηση και προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο άμεσα αυτή την εβδομάδα πρόκειται να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς μαζί με ακόμη τρία νομοσχέδια που προανηγγειλε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο (ληξιπρόθεσμες οφειλές,επανίδρυση της ΕΡΤ, και πάταξη της φοροδιαφυγής). Η ρύθμιση θα έχει ισχύ έως τις 31.12.2015 και θα αφορά μόνο τους οφειλέτες εκείνους στους οποίους η τράπεζα έχει αποστείλει ειδοποίηση για πλειστηριασμό. Θα πρέπει δηλαδή να έχει προηγηθεί το διάστημα των 90 ημερών που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή, καθώς και το στάδιο της προσπάθειας ρύθμισης του χρέους με την τράπεζα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, από τη ρύθμιση θα επωφεληθούν περί τους 40.000 δανειολήπτες. Το υπουργείο έχει δηλώσει ότι θα αποστείλει το νομοσχέδιο στην ΕΚΤ, προκειμένου να λάβει σχετική γνωμοδότηση.

Η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας θα ισχύει (μέχρι το τέλος του 2015), για δανειολήπτες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και θα ενταχθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κριτήρια που πρέπει σωρευτικά να πληροί ο δανειολήπτης, έτσι ώστε να προστατευθεί η κύρια κατοικία του είναι τα εξής:

• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να είναι έως 300.000 ευρώ.

• Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας έως 500.000 ευρώ.

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ.

• Το σύνολο των καταθέσεων να μην ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Όμως η αναστολή πλειστηριασμών δε σημαίνει ότι οι οφειλέτες δεν θα πληρώνουν τις οφειλές τους. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους πιστωτές τους το 10% του μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση που ξεπερνά τα 25.000 ευρώ, θα καταβάλλουν 10% στο ποσό μέχρι τα 25.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον.

Το νομοσχέδιο δεν αναμένεται να κατατεθεί πριν από την Τετάρτη, καθώς ο υπουργός Οικονομίας, Γ. Σταθάκης, μέχρι την Τρίτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Οσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, πρόβλημα που διογκώθηκε τα προηγούμενα χρόνια θα ρυθμιστεί με σχετικό νομοσχέδιο στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και αφού προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση από την ΕΚΤ και τους θεσμούς.

Η ρύθμιση των κόκκινων δανείων θα γίνει μέσα από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο οποίος θα συσταθεί και αφορά τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες που βρίσκονται στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας θα συσταθεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κόκκινων δανείων, ο οποίος θα αγοράσει με έκπτωση, π.χ. από 30% έως 50% της ονομαστικής αξίας τους, τα κόκκινα δάνεια των συγκεκριμένων δανειοληπτών και ο δανειολήπτης θα πληρώσει στον φορέα μέρος ή το σύνολο της οφειλής του.

Για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πακέτου των 100.000 κόκκινων δανείων υπολογίζεται ότι απαιτούνται περί τα 3 δισ. ευρώ.

Επιχειρηματικά δάνεια

Ειδική ρύθμιση θα υπάρξει για τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία θα ρυθμιστούν σε δύο φάσεις: Σε πρώτο στάδιο στόχος είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων και σε δεύτερο χρόνο εκείνων των μεγάλων επιχειρήσεων. Στόχος του υπουργείου, όπως είπε ο Γ. Σταθάκης, είναι να βρεθεί η χρυσή τομή για τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, ώστε και οι τράπεζες να μην χάσουν από την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Κι αυτό γιατί χρειάζεται αλλαγή του πτωχευτικού νόμου, όπως είπε ο ίδιος.

Οι προτάσεις της ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση, αλλά και τις τράπεζες, ώστε να μειωθεί σημαντικά το βουνό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η έκθεση της ΤτΕ αναγνωρίζει ότι το ύψος των συσσωρευμένων προβληματικών στοιχείων (μη εξυπηρετούμενα και ρυθμισμένα δάνεια) στο ενεργητικό των τραπεζών είναι τόσο μεγάλο ώστε η οικονομική ανάπτυξη, αν και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν μηχανισμό για την αποκλιμάκωση του λόγου δανείων σε καθυστέρηση, «δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει επίλυση του προβλήματος».

Σε άλλο, δε, σημείο της έκθεσης αναφέρεται ότι η διαχείριση προβληματικών στοιχείων «η οποία θα ήταν δυνατόν να επιτελεστεί από έναν εξειδικευμένο φορέα θα συμβάλει στον περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων που ασκούν στις δυνατότητες των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την υγιή επιχειρηματικότητα» δείχνοντας ότι συμφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησης

Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού παρατίθεται η εμπειρία χωρών όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία. Στις δύο αυτές χώρες δημιουργήθηκαν εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV) για τη διαχείριση προβληματικών στεγαστικών δανείων.

Το µοντέλο διαχείρισης που θα επιλεγεί πρέπει σύμφωνα με την ΤτΕ να πληροί τα εξής χαρακτηριστικά:

– Να µη δηµιουργεί κίνητρα για αθέτηση οφειλών στους δανειολήπτες που έχουν δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

– Να συνεισφέρει στην εξεύρεση της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης και, εφόσον είναι δυνατόν, στην ελάφρυνση των δανειοληπτών που αποδεδειγµένα βρίσκονται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους.

– Οι ρυθµίσεις επιχειρηµατικών δανείων θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τη βιωσιµότητα των επιχειρησιακών σχεδίων, ώστε να µη δεσµεύονται πόροι σε εταιρείες που δεν έχουν καµία προοπτική επιβίωσης.

newsbomb

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια