Πανελλαδικές 2018: Απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

0
20

ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

08/06/2018

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΠ

Α1.

Το κείμενο αναφέρεται στους όρους παιδεία και εκπαίδευση, που ενώ συχνά ταυτίζονται δεν είναι ισοδύναμοι σημασιολογικά, ετυμολογικά και λειτουργικά. Πρώτοι οι τραγικοί ποιητές χρησιμοποίησαν τον όρο παιδεία ως τροφή και ανατροφή, ενώ ο Πλάτωνας την εξέλιξε σε γνώση και αρετή διαφοροποιώντας την από την λέξη εκπαίδευση που σύμφωνα με τον Κρίτωνα σήμαινε την διδασκαλία και την εξάσκηση. Σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα η συνεργατική σχέση των δύο εννοιών βρίσκεται στους κοινούς στόχους τους, δηλαδή την μάθηση και την θεσμοθετημένη γνώση, χωρίς να αποκλείεται και η ιδιωτική πρωτοβουλία με δεδομένες τις ταξικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις. Καταλήγει ότι η διαφοροποίηση τους είναι ανάμεσα στην προαιρετικότητα και την ελευθερία της παιδείας , και στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Β1.

α.Λ

Β.Λ

γ.Σ

δ.Λ

ε. Σ

Β2

Α)Η συγκεκριμένη παράγραφος αναπτύσσεται με την μέθοδο σύγκρισης αντίθεσης. Οι δύο όροι σύγκρισης αντίθεσης είναι η παιδεία και η εκπάιδευση. Από την διαδικασία σύγκρισης-αντίθεσης προκύπτουν μόνο «διαφορές» οι οποίες σχετίζονται με την «φύση και τον αποκλίνοντα προορισμό τους». Θεωρεί την παιδεία «μέθοδο»και ελεύθερη ενώ την εκπαίδευση «πράξη» και υποχρεωτική. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μάλιστα ως διαρθρωτική λέξη το «αντίθετα».

 

Β)

ωστόσο: αντίθεση

Επομένως : συμπέρασμα

Προκειμένου : σκοπό

Που πάει να πει ότι: επεξήγηση

Κυρίως : έμφαση

Β3)

 α)( καλό θα ήταν οι προτάσεις να ξαναγραφούν με τα συνώνυμα τους)

Ανιχνεύονται: εντοπίζονται

Συνάπτεται: συνδέεται

Εμφανίζεται: παρουσιάζεται

Συντελεστών: παραγόντων

Προφανείς: ξεκάθαρες

Β)

 • Αναβαθμίζεται: υποβαθμίζεται
 • Μεταγενέστερη: προγενέστερη
 • Επιτρέπουν: απαγορεύουν
 • Ιδιωτική : δημόσια
 • Διαφορές : ομοιότητες

 

 

Β4)

Α) Δύο ρήματα παθητικής φωνής που εντοπίζονται στην πρώτη παράγραφο του κειμένου είναι: « ανιχνεύονται», «αναβαθμίζονται»

 

Β) Με την παθητική φωνή δίνεται έμφαση στο αποτέλεσμα της ενέργειας του υποκειμένου. Το λογικό υποκείμενο συμπίπτει με το ποιητικό αίτιο. Το ύφος γίνεται πιο απρόσωπο και τυπικό, ενώ ο λόγος αποκτά μεγαλύτερη πλοκή και γίνεται πιο σύνθετος.Το κείμενο αποκτά ποικιλία και απευθύνεται στο συναίσθημα του δέκτη

 

 

Γ1

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Η προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου προϋποθέτει κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, η οποία μέσα από συγκεκριμένες κατευθύνσεις επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες κάθε νέου με απώτερο στόχο την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Η σωστή ειδική μόρφωση, που κατά κοινή ομολογία προσπαθεί να προσφέρει το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, προϋποθέτει τη γενική μόρφωση, ειδάλλως οδηγεί σε πνευματική μονομέρεια και λειτουργεί ανασταλτικά όχι μόνο ως προς την επαγγελματική επιτυχία, αλλά και ως προς την ολοκλήρωση του ατόμου.

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Α) ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΌΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

Ηθικοπνευματική καλλιέργεια, μόρφωση

Τότε το άτομο:

 • Ηθικοποιείται- αποκτά αξίες , ιδανικά
 • Αποκτά συλλογική συνείδηση-συναίσθηση όχι μόνο των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεών του Þπεριορισμός ατομισμού- συντελεί στην πρόοδο του συνόλου(χρήσιμο μέλος κοινωνίας).
 • Αντλεί δύναμη από τον εσωτερικό του κόσμο, διαθέτει ψυχική-εσωτερική ισορροπία Þικανότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων/αντιξοοτήτων/δυσχερειών/δυσκολιών της ζωής-ψυχραιμία, αυτοέλεγχος Þ αυτοσυγκράτηση, χαλιναγώγηση κατώτερων ενστίκτων-παρορμήσεων Þ επιβολή λογικής, τήρηση μέτρου.
 • Ξεπερνά προκαταλήψεις, στερεότυπες αντιλήψεις Þαπελευθέρωση πνεύματος- αποφυγή μονομέρειας- σφαιρική αντιμετώπιση της ζωής- αυτοκαθορισμός.→Πρωτοπορεί, αντιστέκεται στην προγονοπληξία, χωρίς να απαρνιέται την παράδοση.
 • Καλλιέργεια δημοκρατικού φρονήματος, αποστροφή προς κάθε μορφή ολοκληρωτισμού- ενδιαφέρον για τα κοινά- συνείδηση ενεργού πολίτη.
 • Πνευματική ωριμότητα.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
 • Οδηγείται στην ευτυχία/ευδαιμονία.
 • Είναι σε θέση να καθοδηγήσει, να αφυπνίσει συνειδήσεις, να ανταποκριθεί στο ρόλο του πνευματικού ανθρώπου.

 

μπορεί να λειτουργήσει κατασταλτικά προς τα φαινόμενα παθογένειας και παρακμής των σύγχρονων κοινωνιών.

 

Επιχειρηματολογία (πώς και γιατί μπορεί να το επιτύχει αυτό):

 • Συμβάλλει στην αυτοσυγκράτηση/αυτοέλεγχο του ανθρώπου
 •  το άτομο κυριαρχεί/επιβάλλεται στα κατώτερα ένστικτα και τις παρορμήσεις του-υπερισχύει η λογική.
 • Συντελεί στον αυτοκαθορισμό- το άτομο αντιστέκεται στη χειραγώγηση, δεν παρασύρεται.
 • Το άτομο αντιλαμβάνεται τη διπλή του υπόσταση/συνειδητοποιεί πως είναι δισυπόστατο ον και πως εκτός από υλικές ανάγκες έχει και πνευματικέςÞπεριορισμός πνεύματος υλισμού/καταναλωτισμού και των παρελκομένων του.
 • Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, βοηθά την ομαλή ένταξη του ανθρώπου στο κοινωνικό σύνολο, εμποδίζει την περιθωριοποίηση.
 • Ηθικοποιεί Þ  περιορίζονται τα φαινόμενα έκλυσης των ηθών.
 • Καλλιεργεί τη συνεργατικότητα, τη συλλογική συνείδηση καταπολέμηση ατομισμού, κρίσης των διαπροσωπικών σχέσεων►περιορισμός μοναξιάς, αποξένωσης, απομόνωσης.
 • Παρέχει ειδική μόρφωση, άρα τα απαραίτητα εφόδια που αποτελούν προϋπόθεση για επαγγελματική αποκατάσταση Þ περιορισμός ανεργίας και κατ’ επέκταση των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας

 

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Τρόποι ενίσχυσης του παιδευτικού ρόλου:

Αρτιότερη κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικά και νεανικής ψυχολογίας – συστηματικότερη παιδαγωγική προετοιμασία των επιστημόνων που προορίζονται για εκπαιδευτικοί – καθιέρωση υποχρεωτικών παιδαγωγικών μαθημάτων σε όλες τις σχολές παραγωγής εκπαιδευτικών /τις λεγόμενες καθηγητικές σχολές – συνεχής επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων και διαρκής έλεγχος της παιδαγωγικής τους ικανότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διαλογική μέθοδος διδασκαλίας, ώστε ο μαθητής να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Γόνιμος τρόπος αξιολόγησης, μέσα από διατύπωση κριτικών ερωτήσεων.

Αύξηση των δαπανών για την παιδεία και τη μισθολογική αναβάθμιση των διδασκόντων, ώστε να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιαίτερα μαθήματα, για να αυξήσουν τα έσοδά τους, αλλά και για να είναι πιο αποδοτικοί μέσα της σχολική τάξη.

Κατανόηση από την πλευρά των μαθητών πως οι διδάσκοντες είναι άνθρωποι και μπορεί να κάνουν κάποια λάθη.

Κατανόηση από την πλευρά των διδασκόντων της ιδιαιτερότητας της εφηβικής ηλικίας. Θα πρέπει να δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στο μαθητή να δείξει τις γνώσεις του και να αντιμετωπίζουν το κάθε παιδί ξεχωριστά, ως ιδιαίτερη προσωπικότητα.

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ώστε ο καθηγητής να μπορεί να τους ελέγχει καλύτερα και να διακρίνει τα σημεία στα οποία υστερούν, για να είναι σε θέση να καλύψει τα κενά τους αλλά και να τους αξιολογήσει ορθότερα.

ΡΟΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ    —-   ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 • Να διαθέτει αγάπη για τη γνώση /φιλομάθεια – να χαρακτηρίζεται από «παιδαγωγικό έρωτα», δηλαδή να αγαπά τη δουλειά του και να του αρέσει η διδασκαλία, η διαφώτιση και η αφύπνιση των διδασκομένων.
 • Να διαθέτει άρτια κατάρτιση τόσο του ειδικού αντικειμένου του όσο και παιδαγωγική, αλλά και γνώσεις για την ψυχολογία του νέου.
 • Να αγαπά τους μαθητές του, να βρίσκεται κοντά στα παιδιά, να τους εμπνέει την αγάπη αλλά και το σεβασμό. Για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να διατηρήσει μια πολύ δύσκολη ισορροπία, δηλαδή ούτε να τους εμπνέει το φόβο, αλλά ούτε να αναπτύσσεται μεταξύ τους υπερβολική οικειότητα, γιατί η σχέση θα διαταραχθεί και δε θα επιτευχθεί σωστή συνεργασία.
 • Να είναι σε θέση να αναπτύσσει στρατηγικές ελέγχου της τάξης, για να μην προκληθεί χάος και να μην οδηγηθούν οι μαθητές στην ασυδοσία. Ο ρόλος του ταγού είναι δύσκολος και για να ανταποκριθεί  επιτυχώς θα πρέπει αν εμπνέει την αγάπη και το σεβασμό και να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των παιδιών, αλλά και να διαθέτει ηγετικές ικανότητες.
 • Να δείχνει υπομονή, ανεκτικότητα, κατανόηση στα προβλήματα των μαθητών.
 • Να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, ειδικά όσον αφορά στην αξιολόγηση των παιδιών, από ειλικρίνεια και εντιμότητα, να μην υποκρίνεται ούτε να παριστάνει τον παντογνώστη, αλλά να ομολογεί αν δε γνωρίζει κάτι και να το αναζητά, για να το μεταφέρει στους μαθητές. Τα παιδιά εκτιμούν περισσότερο την εντιμότητα παρά την παντογνωσία.
 • Επειδή είναι η κινούσα δύναμη της μαθητικής δράσης και ταυτόχρονα αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί πρότυπο για τους μαθητές, οφείλει να έχει επίγνωση της ευθύνης του και να ανταποκρίνεται επαρκώς στον πολυσύνθετο και δύσκολο ρόλο του.
 • Να μην είναι δογματικός και απόλυτος, αλλά ανοιχτός στις νέες ιδέες, διαλλακτικός και προοδευτικός.
 • Να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και σε αναζήτηση μηχανισμών για μια επιτυχημένη διδασκαλία  αλλά και σε ετοιμότητα να αναπροσαρμόσει το διδακτικό σχεδιασμό του, όταν οι διδακτικές συγκυρίες και οι ανάγκες της τάξης το επιβάλλουν. Για να το επιτύχει αυτό απαιτείται αποφυγή της τυποποίησης και ευελιξία.
 • Να δείχνει σεβασμό προς τους μαθητές και ‘όχι μόνο να δέχεται τις μαθητικές πρωτοβουλίες, αλλά να τις παροτρύνει.
 • Να διαθέτει διεισδυτικό βλέμμα, για να προσεγγίζει τους μαθητές και να βρίσκει τον τρόπο να τους μεταδώσει τη γνώση επιτυχώς.
 • Να προπαρασκευάζεται με ευσυνειδησία, να χαρακτηρίζεται από εργατικότητα και να είναι δραστήριος κι όχι οκνηρός κι αδιάφορος για τη δουλειά του.
 • Να επινοεί τεχνάσματα για να ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών.
 • Να εμπνέεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του φιλειρηνισμού, της αξιοκρατίας και να αποτελεί ηθικό πρότυπο για τους νέους.
 • Να ενθαρρύνει την έρευνα, το διάλογο, την ελεύθερη έκφραση και την αυτενέργεια του παιδιού. Η τυποποιημένη διδασκαλία είναι πιο εύκολη, αλλά οι εύκολες λύσεις δεν επιτρέπονται.
 • Να ενισχύει τις προδιαθέσεις των μαθητών και τις έμφυτες κλίσεις του, αλλά και να τους ενθαρρύνει προκειμένου να κατανοήσουν και να αγαπήσουν διδακτικά αντικείμενα που τους δυσκολεύουν και γι’ αυτό τους απωθούν.
 • Να εξηγεί με σαφήνεια και υπομονή και να μη δουλεύει με ένα μικρό ποσοστό μαθητών περιφρονώντας τους υπόλοιπους, επειδή είναι πιο αδύνατοι.
 • Απαραίτητη είναι η αποδέσμευση από προκαταλήψεις, συμπάθειες, αντιπάθειες και συμφέροντα.
 • Θα πρέπει να είναι αντικειμενικός και ανιδιοτελής και να μην εμπορευματοποιεί τη γνώση του και τη θέση του για να κερδοσκοπήσει.
 • Να μην έχει υπερβολικές απαιτήσεις από τους μαθητές αλλά να τηρεί το μέτρο και να προσαρμόζεται στις δυνατότητες των παιδιών επιδιώκοντας τη βελτίωσή τους.
 • Να διαθέτει εκφραστική ικανότητα, δραματικότητα και οργανωτικότητα , προσόντα απαραίτητα για να μην καταστεί ανιαρός κατά τη μονολογική διδασκαλία αλλά και για να προσελκύει το ενδιαφέρον /να μην καθίσταται ανιαρός.
 • Να μπαίνει στη σκέψη του μαθητή και να μην ξεχνά πόσο επίπονη διαδικασία είναι η μάθηση και πώς αντιδρούσε ο ίδιος στο παρελθόν, όταν ήταν παιδί.
 • Να φροντίζει να επιμορφώνεται συνεχώς και να εξοικειώνεται με τις νέες τεχνολογίες, να μην επαναπαύεται αλλά να προσπαθεί συνεχώς να αυτοβελτιωθεί.

 

Κατεβάστε τις απαντήσεις και σε μορφή word, εδώ

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.