Πάνε για παράταση έως το 2022 οι ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ, εν αναμονή του νέου προϋπολογισμού της Ε.Ε.

  0
  193 views

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 Ιουνίου 2020 σχετικά με τη συνέχιση της στήριξης των ευρωπαίων αγροτών στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου έως το τέλος του 2022, οπότε προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

  Στην συνέχεια, την ίδια ημέρα, το υπό διαπραγμάτευση σχετικό κείμενο εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου.

  «Η παράταση των ισχυόντων κανόνων για δύο ακόμη χρόνια και έως ότου εγκριθεί και εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ, δίνει την απαραίτητη προβλεψιμότητα και βεβαιότητα στους αγρότες σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Η ΕΕ θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και να παρέχει στήριξη στους ευρωπαίους αγρότες μέσω άμεσων ενισχύσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή μετάβαση στην επόμενη περίοδο της ΚΓΠ» δήλωσε σχετικά η προεδρεύουσα του Συμβουλίου Υπουργός Γεωργίας της Κροατίας, κα. Marija Vučković.

  Η επέκταση θα επιτρέψει αδιάλειπτες πληρωμές σε αγρότες και άλλους δικαιούχους. Επιπλέον, εντός αυτών των δύο ετών, τα κράτη μέλη θα έχουν χρόνο να προετοιμάσουν τα στρατηγικά τους σχέδια βάσει της νέας νομοθεσίας για την ΚΑΠ και να σχεδιάσουν την εφαρμογή τους μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Η τελική έγκριση του μεταβατικού κανονισμού αναμένεται έως το τέλος του 2020, καθώς συνδέεται στενά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

  Το ιστορικό

  Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθώς και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, κατέστη σαφές ότι η νομοθετική διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί εγκαίρως για την εφαρμογή των νέων κανόνων και των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ ως την 1η Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, ήταν απαραίτητο να προγραμματιστεί μια μεταβατική περίοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Οκτώβριο του 2019 επέκταση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΚΑΠ.

  Η κροατική προεδρία έλαβε μερική εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Απριλίου 2020.

  Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πλέον αναπτύξει ανεπίσημα μια κοινή αντίληψη για τη μεταβατική περίοδο, μόνο τα ζητήματα που σχετίζονται με το ΠΔΠ παραμένουν ανοιχτά και μεταξύ παρενθέσεων.

  Print Friendly, PDF & Email

  Σχόλια

  σχόλια