Ξεμπλόκαρε την επιστροφή φόρου: Δες τι πρέπει να κάνεις!

0
523 views

enfiaΤην υπουργική απόφαση που «μπλόκαρε» επί μήνες όλες τις επιστροφές από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ προς εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους «φρεσκάρουν» ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης.

Αφού έμπλεξαν τους φορολογούμενους σε πολύμηνες περιπέτειες μόνο και μόνο για να πάρουν τα ΧΡΗΜΑΤΑ που

τους οφείλει η εφορία πίσω, τα δύο συναρμόδια υπουργεία αποφάσισαν να θεσπίσουν μηχανισμό μέσω του οποίου θα εκτελούνται ηλεκτρονικά οι έλεγχοι συμψηφισμού των ποσών προς επιστροφή με πιθανές οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στους μήνες που πέρασαν από την 1η Ιουλίου, ελάχιστοι φορολογούμενοι κατάφεραν να πάρουν τις επιστροφές φόρου
Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί έχει αναδείξει το ΤheTOC.gr από το καλοκαίρι. Με υπουργική απόφαση που ενεργοποιήθηκε την 1η Ιουλίου, για να αποδώσει επιστροφή φόρου η εφορία θα έπρεπε υποχρεωτικά να γίνει συμψηφισμός και με πιθανές οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εξαιτίας του γεγονότος ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, πολλοί φορολογούμενοι που έπρεπε να πάρουν επιστροφή φόρου έμπλεξαν στα «δίχτυα» της νέας υπουργικής απόφασης. Για να πάρουν πίσω τα ΧΡΗΜΑΤΑ από τον φόρο εισοδήματος, θα έπρεπε να δοθεί το πράσινο φώς τόσο από το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) όσο και από το κάθε ασφαλιστικό ταμείο χωριστά δεδομένου ότι οι μικρές οφειλές μέχρι 5000 ευρώ δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες στο ΚΕΑΟ.

Στους μήνες που πέρασαν από την 1η Ιουλίου, ελάχιστοι φορολογούμενοι κατάφεραν να πάρουν τις επιστροφές φόρου. Η νέα απόφαση που ενεργοποιήθηκε από την Παρασκευή, επιβάλλει την ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με όλες τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία έτσι ώστε ο εντοπισμός αυτών που χρωστούν να γίνεται άμεσα. Η επιτάχυνση των διαδικασιών, θα βοηθήσει τα ασφαλιστικά ταμεία να εξασφαλίσουν πόρους ενώ θα περιοριστεί και η «ομηρία» όσων περιμένουν να πάρουν πίσω ΧΡΗΜΑΤΑ από το δημόσιο. Βασικές αρχές της νέας απόφασης Βρούτση-Μαυραγάνη, είναι οι εξής:

Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α (σ.σ οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης). για κάθε δικαιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. με τις οφειλές τους προς αυτούς.
Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Ο.Κ.Α., το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο συνολικό ποσό των οφειλών
Για τη διενέργεια των συμψηφισμών και του ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους Ο.Κ.Α., στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλοι οι εργοδότες και ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής αυτών σε καθεστώς ρύθμισης
Ολοι οι Ο.Κ.Α. και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε ενιαία γραμμογράφηση αρχείο με τους οφειλέτες τους (φυσικά/νομικά πρόσωπα) με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, συνολική οφειλή, καθώς και ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ δηλαδή μέχρι τις 27 Οκτωβρίου
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το ΚΕΑΟ και οι Ο.Κ.Α. αναπτύσσουν μηχανισμό σε πραγματικό χρόνο (online) ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών και, μέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, οι Ο.Κ.Α. και το ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ανά δεκαπενθήμερο, επικαιροποιημένο αρχείο
Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τη Φορολογική Διοίκηση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Συμψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές,
Στη συνέχεια, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, υποβάλλονται αιτήματα συμψηφισμού στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης
Το αν θα λειτουργήσει το νέο σύστημα στην πράξη, θα φανεί αφού δημιουργηθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων. Η απόφαση προβλέπει ότι στη βάση αυτή, θα έχουν πρόσβαση και οι εφορίες. Πιστοποιημένος υπάλληλος θα καταχωρεί στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου της επιστροφής και το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό και την παρακράτηση για λογαριασμό της εφορίας και μετά θα υποβάλλει αίτημα για να φανεί αν υπάρχουν χρέη και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Το αν θα λειτουργήσει το νέο σύστημα στην πράξη, θα φανεί αφού δημιουργηθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων
Η εφαρμογή θα επεξεργάζεται το αίτημα και θα επιστρέφει, σε πραγματικό χρόνο (online), το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, εμφανίζοντας στην οθόνη τον Α.Φ.Μ., τον A.M.K.A. και τα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία) του δικαιούχου επιστροφής καθώς και την πληροφορία εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α.

Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών, στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται επιπλέον το ποσό της οφειλής, o Ο.Κ.Α. στον οποίο υφίσταται η οφειλή, ο ΙΒΑΝ λογαριασμός του Ο.Κ.Α. και το παρακρατηθέν ποσό προς συμψηφισμό, ανά Ο.Κ.Α. Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη της εν λόγω εφαρμογής φέρει μοναδικό αριθμό, την «Ταυτότητα Αιτήματος Συμψηφισμού» (εφεξής ΤΑΣ), δύναται να ανακτηθεί και εκτυπώνεται, προκειμένου να επισυναφθεί στον τίτλο επιστροφής ως δικαιολογητικό εξόφλησης αυτού.

Πηγή

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια