Νοσοκόμα: Μάς εξαναγκάζουν κάθε 20 τέστ τα 5 να τα γράφουμε θετικά!

  0
  204 views

  Νοσοκόμα: Μάς εξαναγκάζουν κάθε 20 τέστ τά 5 νά τά γράφουμε θετικά!

  Η νοσοκόμα ξανά κτυπά! Πρώτος πήρα συνέντευξη σέ νοσοκόμα όταν τά πράγματα ήταν μουδειασμένα καί η συντριπτική πλειοψηφία νόμιζε «μπόρα είναι θά περάσει», ενώ είναι καταιγίδα διάρκειας…

  Νοσοκόμα: «Μάς λένε νά γράφουμε κάποιους δοκιμαζόμενους ότι πάσχουν από κορωνοϊόν. Κάθε φορά μάς λένε έκ τών προτέρων άλλους αριθμούς. Σήμερα γράψετε τόσα….τήν άλλη τόσα καί εννοείται ότι έχουν επιλέξει κάποιες περιοχές γιά νά τίς στιγματίσουν ότι έχουν περισσότερον πρόβλημα από άλλες»…

  ΄”Εάν δέν τούς υπακούσουμε μάς αντικαθιστούν καί άν μπορούσαν νά μάς απολύσουν θά τό έκαναν, δηλαδή όσους νοσηλευτές εργάζονται μέ περιορισμένη σύμβαση. Δέν έχουμε καμμία ελπίδα εάν ό κόσμος δέν ξυπνήσει μαζικά, δέν αντιδράσει μαζικά, δέν απαιτήσει νά σταματήσει μέ δραστικά μέτρα αυτόν τό παραμύθι καί αυτόν νά τό κάνουν όλοι ανεξαρτήτως επαγγέλματος, κόσμματος, οικονομικής κατάστασης, δύσκολης ή εύκολης θέσης, γιατί αυτό είναι γιά εμάς καί μόνον εάν τούς αγνοήσουμε εμείς μαζικά δέν θά προχωρήσουν πάραπερα σέ χειρότερες εφαρμογές”…

  Όσον φοβάσαι καί είσαι μικρόψυχος καί λές άς αντιδράσουν οί άλλοι κι’ άς γ@μιούνται οί άλλοι τό πρόβλημα θά γιγαντόνεται συνεχώς καί θά πνίξει κ’ εσένα πρωτομικρόψυχε! «Άμα ψωριάσει ό γείτονας σού έξερε είναι η σειρά σού» λέγει η σοφή παροιμία…

  Αλλά πειάνει καί πειάνεται από παροιμίες ό εξυπνάκιας μικρόψυχος; Όχι, αφού είναι «πανέξυπνος»! Μπορεί νά χαίρεται κιόλας!…

  Όταν δέν υπάρχει πρόβλημα τότε τό δημιουργούν καί γιά νά τό λύσουν δημιουργούν κάτι άλλον, μία «νεοκανονικότητα» γιά νά δημιουργήσουν τό πραγματικό πρόβλημα μέσα από αυτήν… Κατάλαβε τό επιτέλους! Που σπούδασες καί μέ τίς σπουδές, τίς τιμές καί τίς ματαιοδοξίες σού ξεσπούδασαν τήν σκέψη καί τήν διαντίληψη…

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

  Print Friendly, PDF & Email

  Σχόλια

  σχόλια