Νομικό Τμήμα

Νομικό Τμήμα

Η ομάδα του «KarlaNews» απαρτίζεται από ειδικούς και στα ΜΜΕ δικηγόρους με πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στα αντικείμενα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, προκειμένου να ανταποκρινόνται επαρκώς στο σύγχρονο διεθνοποιούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επίσης για όσους από τους αναγνώστες μας το επιθυμούν, όλοι οι δικηγόροι μας είναι στην διάθεσή τους με δέσμευσή τους στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, την έμφαση στην εξεύρεση λύσεων που θα καλύπτουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις τους, και τη διαμόρφωση σχέσεων αξιοπιστίας και ο επαγγελματισμού.

Όραμά τους είναι η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η άσκηση της δικηγορίας με κοινωνικά κριτήρια.

 

Print Friendly, PDF & Email

Τηλέφωνα Επικοινωνίας