Κρίσεις Προϊσταμένων: Όλο το νέο θεσμικό πλαίσιο σε μία Εγκύκλιο

  0
  179 views

  Αναλυτικό Οδηγό για το Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί μετά την ψήφιση του αρ.45 του ν.4674/2020 και της παρ.4 του αρ.26 του ν.4690/2020, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

  H συγκεκριμένη εξ επείγουσα Εγκύκλιος απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στους ΟΤΑ Β’ βαθμού,αλλά όχι στους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

  Στο περιεχόμενό της μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για ζητήματα που αφορούν την επιλογή Προϊσταμένων, όπως:

  – ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης,

  – τα κωλύματα υποψηφιότητας,

  – την έννοια των οργανικών μονάδων και τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης,

  – τους κλάδους Προϊσταμένων,

  – την άσκηση καθηκόντων ευθύνης ως προϋπόθεση επιλογής και ως μοριοδοτούμενο κριτήριο κατ’ άρθρο 84 και 85 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα αντιστοίχως,

  – ποιος είναι ο χρόνος συνδρομήςπροϋποθέσεων, κωλυμάτων και προσόντων επιλογής,

  – τα κριτήρια επιλογήςπροϊσταμένων,

  – τη μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων και εξαγωγή συνολικής μοριοδότησης,

  – τις μεταβατικές διατάξεις για τη μοριοδότηση του αρ.85 του Υ.Κ.,

  – διευκρινίσεις επί επιλογής Προϊσταμένωνπριν την έναρξη ισχύος του ν.4674/2020,

  – συγκρότηση των ΣΕΠ και ειδικά των ΣΕΠ των Περιφερειών,

  – την αρμοδιότητα υπογραφής στην έκδοση Προκηρύξεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων,

  – Υπηρεσιακοί Γραμματείς και τροποποίηση της συγκρότησης των υφιστάμενων ΕΙΣΕΠ και ΣΕΠ

  – τη θητεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατ’ άρθρο 159 του Υ.Κ

  άμεσες ενέργειες της Διοίκησης και γενικές οδηγίες.

  Δείτε όλο το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες, στο πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.6.2020 Εγκυκλίου ΕΔΩ

  Print Friendly, PDF & Email

  Σχόλια

  σχόλια