Ιδού ποια εταιρία πουλά το φθηνότερο ρεύμα

0
703 views

ilektriko-revmaΑυξάνονται και πληθύνονται το τελευταίο διάστημα οι εταιρίες πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να είναι αρκετές πλέον οι επιλογές, αλλά και  διαφορετικές οι τιμολογήσεις.
Γιαυτόν ακριβώς το λόγο, ι η ΡΑΕ δίνει την δυνατότητα εξακρίβωσης του χαμηλότερου τιμολογίου ρεύματος στους καταναλωτές, μέσω της δημοσίευσης σχετικού συγκριτικού πίνακα με εκτίμηση του τετραμηνιαίου λογαριασμού Οικιακών Πελατών, βάσει των

δημοσιευμένων τιμολογίων των επτά (7) από τις οκτώ (8) ενεργών εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται σήμερα στην αγορά.

Οι τιμοκατάλογοι είναι των εταιριών ΔΕΗ, Elpedison, Green, Ήρων Θερμοηλεκτρική, Protergia, NRG και Watt&Volt.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες είναι ακριβή, σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα τιμολόγια. Μέσα από τους πίνακες που ακολουθούν οι καταναλωτές ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα και τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα μπορούν να επιλέξουν και να προχωρήσουν ακόμη και σε αλλαγή προμηθευτή.

Οδηγίες προς τους Οικιακούς Πελάτες και τους μικρούς Εμπορικούς Πελάτες χαμηλής τάσης, για τη χρήση των επισυναπτόμενων πινάκων:

• Ελέγξτε τους εκκαθαριστικούς σας λογαριασμούς για να διαπιστώσετε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας σας, ή της επιχείρησής σας.

• Ιδανικά, χρειάζεστε τουλάχιστον τρεις (3) εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβετε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής σας.

• Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής σας, βρείτε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσετε την πιο συμφέρουσα για εσάς τιμολόγηση.

• Σε περίπτωση που έχετε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσετε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.

Παραδείγματα για Οικιακούς Πελάτες (βάσει τιμολογίων ΔΕΗ):

• Για έναν οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 800kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 127,72 ευρώ.

• Για έναν οικιακό πελάτη με τριφασική παροχή 25kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 600kWh και νύχτας 200kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 126,30 ευρώ.

Παραδείγματα για μικρούς Εμπορικούς Πελάτες (βάσει τιμολογίου Γ21 ΔΕΗ):

• Για ένα κατάστημα με μονοφασική παροχή 8kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 182,09 ευρώ.

• Για μια πολυκατοικία με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση 700kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 140,98 ευρώ.

Επισημαίνονται τα εξής:
• Οι υπολογισμοί έχουν γίνει στην ίδια βάση, δηλαδή:

o Περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι: α) χρεώσεις για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, β) χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, γ) χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, δ) χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), στ) λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ).

o Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΦΠΑ).

o Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις υπέρ τρίτων, για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι).

• Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές, έχει γίνει αναγωγή του λογαριασμού στο τετράμηνο, ανεξαρτήτως προμηθευτή, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την πρακτική του Διαχειριστή του Δικτύου για τη διενέργεια περιοδικών καταμετρήσεων μικρών πελατών.

• Οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται για τις καταναλώσεις μέρας και νύχτας και τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά.

• Για τον υπολογισμό του λογαριασμού σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την ισχύ της παροχής σας (αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού), ώστε να υπολογιστούν οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων. Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν γίνει για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς πελάτες: α) για μονοφασική παροχή 8kVA, και β) για τριφασική παροχή 25kVA.
• Ένας τυπικός οικιακός πελάτης έχει τετραμηνιαία κατανάλωση μεταξύ 1000-1600kWh.

• Πέραν της εκτίμησης του συνολικού λογαριασμού, η τελική επιλογή του προμηθευτή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, όπως πρόσθετες υπηρεσίες και ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ PROTERGIA A.E
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ GREEN
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ELPEDISON
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ NRG A.E
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ WATT&VOLT
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΡΩΝ

Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία που αναγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες είναι ακριβή σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο ανάρτησής τους, όπως εξειδικεύονται κατά περίπτωση στους αντίστοιχους πίνακες των προμηθευτών. Τα προσφερόμενα τιμολόγια των Προμηθευτών ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον, και συνιστάται πάντα ο επανέλεγχος και η επιβεβαίωση της χρέωσης με τον εκάστοτε Προμηθευτή.
Τα προσφερόμενα τιμολόγια των Προμηθευτών ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον, και συνιστάται πάντα ο επανέλεγχος και η επιβεβαίωση της χρέωσης με τον εκάστοτε Προμηθευτή.

Σημειώνεται επίσης ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι «καθαρές», δηλαδή χωρίς φόρους (ΦΠΑ, ΔΕΤΕ, ΕΦΚ) και χρεώσεις υπέρ τρίτων (δημοτικά τέλη, ΕΡΤ, και ΤΑΠ).

πηγή: fpress.gr

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια