Ιατροί

Ιατροί στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

doctors


Βελεστίνο
Λιοκάτη – Καλογήρου Αγλαϊα 24250 22272 Καρδιολόγος – Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ – Υπερ.
Κρήνης 8
Μαλλάχ Μουσταφάς 24250 22626 Καρδιολόγος – Συμβεβλημένος
με ΕΟΠΥΥ
Μπιτέλης Γεώργιος 24253 00379
Γενικός Ιατρός –
Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ –
 Ρ. Φεραίου 40
Χρήστου Κωνσταντίνος 24250 24057

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ
Ρήγα Φεραίου 40