Εορτή κι όχι αργία φέτος των Τριών Ιεραρχών-“Ιερή” εγκύκλιος στα σχολεία

0
491 views

treis-ierarxesΦέτος σκοπός της Εκκλησίας είναι η εορτή των Τριών Ιεραρχών να είναι πραγματική θρησκευτική εορτή και στα σχολεία. Ούτε αργία, ούτε ευκαιρία για σκασιαρχείο…. Στο πλαίσιο αυτό η Ιερά Σύνοδος ζήτησε από τους κατά τόπους Μητροπολίτες να επιμεληθούν την εγκύκλιο για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, η οποία θα σταλεί προεκιμένου να

αναγνωστεί την ημέρα της εορτής σε καθηγητές και μαθητές. Δείτε την σχετική απόφαση της ΔΙΣ:

Περί αποστολής Μηνυμάτων διά την Εορτήν των Τριών Ιεραρχών προς τους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και προς τους μαθητάς και τας μαθητρίας όλων των Ελληνικών Σχολείων
(15/1/2015).

Αριθμ. Πρωτ. 92

Διεκπ. 89
Αθήνα 15η Ιανουαρίου 2015

Προς
την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 14ης μηνός Ιανουαρίου ε.ε., και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/7.1.2015 εγγράφου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, δι’ ου υποβάλλεται πρότασις διά την ανάγνωσιν κειμένου Αυτής απευθυνομένου: α. προς τους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως και β. προς τους μαθητάς και τας μαθητρίας όλων των Ελληνικών Σχολείων, των υπαγομένων εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος, κατά την προσεχή Εορτήν των Τριών Ιεραρχών (30.1.2015), γνωρίζομεν υμίν, ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν όπως εγκρίνη και επευλογήση την ανωτέρω πρότασιν, αποστείλη δε δι’ Εγκυκλίου Σημειώματος Αυτής τα σχετικά κείμενα, ίνα μερίμνη των εκασταχού Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών σταλούν και αναγνωσθούν το πρώτον υπό των Εκπαιδευτικών και το δεύτερον εις τα Σχολεία κατά την ημέραν της Εορτής.
Εντολή της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Μεθώνης Κλήμης

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια