Δώρο Χριστουγέννων 2014, Πως υπολογίζεται; Ποιοί το δικαιούνται; Τι συμπεριλαμβάνεται; Πότε καταβάλλεται;

0
624 views

doro-xristoyggenon1. Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων;      

2. Ποιοί το δικαιούνται και ποιοι όχι;

3.  Τι συμπεριλαμβάνεται και τι όχι στο Δώρο;

4. Πότε καταβάλλεται;

5. Πίνακες υπολογισμού τόσο για τους αμειβόμενους με μισθό όσο και για τους ημερομίσθιους

6. Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο γιορτών Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και 25 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση του μισθωτού έχει διαρκέσει λιγότερο χρονικό διάστημα, ο μισθωτός θα πάρει μέρος του Δώρου Χριστουγέννων  ίσο με  την διάρκεια της απασχόλησης του σε  αυτό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα κάθε μισθωτός ή  υπάλληλος θα αμειφτεί με  2/25 του μηνιαίου μισθού του και ο ημερομίσθιος 2 ημερομίσθια, για κάθε 19 ημερολογιακές μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Σάββατα και οι Κυριακές και όχι μόνο οι ημέρες εργασίας.

Αν η ημερήσια απασχόληση είναι μειωμένη, τότε και το ποσό του ημερομίσθιου θα είναι και αυτό ανάλογα μειωμένο. Αν όμως οι ώρες ανά ημέρα απασχόλησης δεν είναι σταθερές, δηλαδή όταν οι ημερήσιες αποδοχές είναι κυμαινόμενες, τότε ως ποσό για ημερήσιες αποδοχές παίρνεται ο μέσος όρος από τις αποδοχές αυτές.

Όταν ο μισθωτός εισπράττει, στο διάστημα από 1.5 – 31.12, και κάποιο ποσό για τακτικές και συγχρόνως νόμιμες υπερωρίες για τακτικές και σταθερές αποζημιώσεις για εκτός έδρας διανυκτερεύσεις τότε το ποσό αυτό διαιρείται με τις ημέρες, μέσα στις οποίες πραγματικά απασχολήθηκε, για να εισπράξει το συγκεκριμένο ποσό, και αυτό που προκύπτει προστίθεται στο ημερομίσθιο βλέπε σχετικού πίνακες.

 

 

 

 

 

Πότε καταβάλλεται

Το επίδομα Χριστουγέννων  καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι 21 Δεκεμβρίου.
Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές αποδοχές, που παίρνει ο εργαζόμενος την 10η Δεκεμβρίου. Αν έχει λυθεί   η εργασιακή σχέση πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες, τότε τα δώρα υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που ισχύουν τη μέρα λύσης της εργασιακής σχέσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

 Ο συντελεστής μισθών για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο :

Π.χ. στις 150 μέρες: 2/19 Χ 150 = 15,789.

στις 200 μέρες: 2/19 Χ 200 = 21,053.

Στη στήλη Ημέρες απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο.1

 1. Παράδειγμα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων υπαλλήλων

1.α Υπάλληλος εργάσθηκε από 1/5 – 31/10 με Μικτό μηναίο είναι 3.000 ευρώ.

Το δώρο Χριστουγέννων που θα πάρει υπολογίζεται ως εξής:

Για το διάστημα από 1.5 – 31.10 οι ημέρες απασχόλησης είναι 184 μέρες και ο αντίστοιχος συντελεστής είναι 0,7747, οπότε :

3.000 Χ 0,7747 = 2.324,10 x 1,04166 = 2.420,92 ευρώ

ποσό δώρου Χριστουγέννων που του αναλογεί για πληρωμή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο.2

2. Παράδειγμα υπολογισμού δώρου Χριστουγέννων εργατών

2.α Υπάλληλος εργάσθηκε από 1/5 – 28/10 με Μικτό μηναίο είναι 60 ευρώ.

Το δώρο Χριστουγέννων που θα πάρει υπολογίζεται ως εξής:

Για το διάστημα από 1.5 – 31.10 οι ημέρες απασχόλησης είναι 181 μέρες και ο αντίστοιχος συντελεστής είναι 19,053, οπότε :

60 x 19,053 = 1.143,18 x 1,04166 = 1.190,80 ευρώ ποσό δώρου Χριστουγέννων που του αναλογεί για πληρωμή.

 

Πηγή: Επιστημονική ομάδα Power-Tax
Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια