Δικηγορικός Σύλλογος: Πώς θα προσφύγετε κατά του ΕΝΦΙΑ

0
605 views

enfiaΔεν αφορά τις περιπτώσεις φορολογουμένων που προβάλλουν ειδικά νομικά ζητήματα ή επιθυμούν να φορολογηθούν επί της πραγματικής αξίας των ακινήτων τους και όχι επί της αξίας που έχει προσδιορίσει η φορολογική αρχή

Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ανέλαβε  πρωτοβουλία για την δωρεάν προστασία αποκλειστικά των οικονομικά αδύναμων φορολογουμένων πολιτών από  τον ΕΝΦΙΑ και παρέχει  οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν

έγκαιρα και  ανέξοδα κατά των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας.

Κατ΄  αρχάς ο ΔΣΑ υπογραμμίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης της «ενδικοφανους προσφυγής», όπως λέγεται στην νομική ορολογία κατά των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ  λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ενώ διευκρινίζει ότι οι οδηγίες  απευθύνονται αποκλειστικά στα πρόσωπα που λόγω της οικονομικής αδυναμίας στερούνται της δυνατότητας να ορίσουν δικηγόρο.

Οι οικονομικά αδύναμοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ασκήσουν εμπρόθεσμα και αφ’ ενός την «ενδικοφανή προσφυγή» κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και αφ’ ετέρου να ζητήσουν από το δικαστήριο τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας.

Όπως επισημαίνει ο ΔΣΑ, «το απαραίτητο πρώτο βήμα για την αμφισβήτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ είναι η κατάθεση της λεγόμενης «ενδικοφανούς προσφυγής», η οποία απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών της Γενικής Γραμματείας εσόδων του υπουργείου Οικονομικών».

Η κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορέσει κάποιος, σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής της απόρριψης της, να προσφύγει αργότερα στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΣΑ  (dsa_enfia@dsa.gr) παρέχεται η δυνατότητα να αναζητήσουν υποδείγματα για να συντάξουν και να καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών τόσο την «ενδικοφανή προσφυγή» κατά του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ, όσο και «αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος Πενίας», για απαλλαγή τους από την καταβολή παραβόλου και αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου από το αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να ασκήσουν εν συνεχεία, τη προσφυγή τους κατά της αναμενόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Εκτός από τη σύνταξη των παραπάνω εγγράφων, ο φορολογούμενος θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά δαπανών που αποδεικνύουν την δεινή οικονομική του κατάστασή του (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δαπάνες θέρμανσης, νοσήλια), καθώς και μια εκτίμηση δαπάνης για τα τρόφιμα και να τα εγγράψει  σε ψηφιακή μορφή (CD), καθώς η κατάθεση της προσφυγής και των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή.

Ο ΔΣΑ, όπως αναφέρεις σε σχετική ανακοίνωσή του,  στην προσπάθεια του να συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και στην παροχή αποτελεσματικής εννόμου προστασίας, θα παρέχει κάθε είδους διευκρίνιση, πληροφορία σε ομάδες πολιτών που θα απευθυνθούν σε αυτόν για ενημέρωση, στη ηλεκτρονική διεύθυνση: dsa_enfia@dsa.gr.

Ο συγκεκριμένος οδηγός του ΔΣΑ, δεν αφορά τις περιπτώσεις φορολογουμένων που προβάλλουν ειδικά νομικά ζητήματα ή επιθυμούν να φορολογηθούν επί της πραγματικής αξίας των ακινήτων τους και όχι επί της αξίας που έχει προσδιορίσει η φορολογική αρχή.

Τέλος, ολόκληρος ο οδηγός άσκησης της «ενδικοφανούς προσφυγής» και της «αίτησης χορήγησης του ευεργετήματος πενίας», με λεπτομερείς αναφορές και πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών, τις προϋποθέσεις άσκησης τους καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα-υποδείγματα προσφυγών είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr).

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια