Εναλλακτικό τρόπο δημοσίων κληρώσεων για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας στους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ θεσπίζει το άρθρο 3 Τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή χθες 13η Ιουλίου στο πλαίσιο Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ρύθμιση, όπως αναφέρουν οι υπογράφοντες Υπουργοί, “επιβάλλεται, όχι μόνο από τις εξελίξεις στην τεχνολογία που επιτρέπουν πλέον τη χρήση ηλεκτρονική κληρωτίδας για τη διενέργεια των κληρώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτυγχάνοντας ταχύτερη και πιο αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και από την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας.  Επίσης, η διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων αποδεικνύεται απολύτως απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου υφίσταται μεγάλος αριθμός ισοβαθμιών, κάτι που έχει ήδη προκύψει και αναμένεται να ανακύψει εντονότερα στο μέλλον επί κληρώσεων που διεξάγει το ΑΣΕΠ, στις περιπτώσεις που συντάσσονται προσωρινοί Πίνακες προσλήψεων με χιλιάδες υποψήφιους”.

Στο εξής λοιπόν, προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 14 του ν.2190/1994, σύμφωνα με την οποία στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού αρμοδιότητας ΑΣΕΠ, η σειρά κατάταξης των υποψήφιων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική.

Ενωμένα Φροντιστήρια

Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους του ΑΣΕΠ που ορίζεται από τον Πρόεδρό του.  Ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης.  Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με Ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, 24 ώρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.

Μέχρι την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού από το ΑΣΕΠ, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η λειτουργία της εφαρμογής λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας, ανατίθεται στο “Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος”, με το οποίο το ΑΣΕΠ συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό.

Η Αιτιολογική Έκθεση σημειώνει ότι η συνεργασία με το ΝΠΙΔ “Διόφαντος” “κρίνεται απολύτως αναγκαία και επείγουσα λόγω των εκκρεμών διαδικασιών επιλογής προσωπικού, καθόσον δεν υπάρχει ακόμη στο ΑΣΕΠ το απαραίτητο λογισμικό για τη διεξαγωγή των κληρώσεων από το ίδιο και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (αρ.27 παρ.4 της αριθμ. 42948/11.12.2003 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών) δεν προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης της κλήρωσης σε τρίτο Φορέα”.

Τα σχετικά αποσπάσματα της Τροπολογίας βρίσκονται ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.