Δήμος Ρήγα Φεραίου. Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Ρήγα Φεραίου. Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

dimotiko-symvoulio7Ημερήσια Διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η / 2015 Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Βελεστίνο (έδρα του Δήμου) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ρήγα Φεραίου, την Πέμπτη 30η Ιουλίου 2015 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ενημέρωση Δημάρχου.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2015, του Δήμου Ρήγα Φεραίου . (Σχετικές Α.Ο.Ε.) .

3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή τελών – δικαιωμάτων των : 1) κου Καναλιώτη Ξενοφώντος του Κ., 2) κου Οικονομίδη Βασιλείου του Κ., 3) του κου Μυτίκα Κωνσταντίνου του Νικολάου, σύμφωνα με εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.

4. Λήψη απόφασης για ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής – φορολογικής διαδικασίας εκκαθάρισης περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης: ΔΕΠΕΑ «Δημοτική Επιχείρηση Έργων και Ανάπτυξης Δήμου Κάρλας» .

5. Λήψη απόφασης για ανάθεση παροχής υπηρεσιών λογιστικής – φορολογικής διαδικασίας εκκαθάρισης περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης, με την επωνυμία: ΔΟΥΚΑ «Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

6. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή της εκκαθάρισης της επιχείρησης με την επωνυμία Πολύμνια «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Κάρλας».

7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 255/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ρήγα Φεραίου, οικονομικού έτους 2015. (Σχετ. ΑΟΕ).

8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της τ.κ. Ριζομύλου. (Σχετ. η 6/2015 απόφαση τ.κ. Ριζομύλου).

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ενέργειας Διοικητικής Αποβολής, για την υπόθεση του κου Βασιλείου Κουκότσικα του Χρήστου.

10. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση της άπορης δημότισσας κας Γουλέτσιου Χαδούλας χήρας Αθανασίου, για την κάλυψη εξόδων κηδείας του αποθανόντος υιού της Δημητρίου Γουλέτσιου του Αθανασίου. (Απ. 9/2015 Τ.Κ. Ριζομύλου).

11. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 – 2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας της κας Βασιλείου Μαλάμως του Νικολάου.

13. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου (Πλανόδιου και Στάσιμου), που θα χορηγηθούν το έτος 2015, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.

14. Λήψη απόφασης για την κατεδάφιση τριών παλιών περιπτέρων, που βρίσκονται: 1) Στο πεζοδρόμιο της κεντρικής πλατείας της τ.κ. Ριζομύλου. (Σχετ. η 2/2015 Απόφαση της τ.κ. Ριζομύλου), 2) Στο πεζοδρόμιο της κεντρικής πλατεία της τ.κ. Στεφανοβικείου (Σχετ. η 5/2015 Απόφαση της τ.κ. Στεφανοβικείου) και 3) Στο χώρο της πλατείας της τ.κ. Κερασιάς (Σχετική εισήγηση της εκπροσώπου τ.κ. Κερασιάς).

15. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μπάρας επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, στη Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου. (Σχετ. η 20/2015 Απόφαση της Δ.Κ. Βελεστίνου)

16. Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση του οικοπέδου της Τράπεζας Πειραιώς, μετά από σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας, στη Δ.Κ. Βελεστίνου (Σχετ. η 21/2015 Απόφαση της Δ.Κ. Βελεστίνου).

17. Λήψη απόφασης για τη «Διατύπωση άποψης σχετικά με την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου σε δημόσια δασική έκταση, από τον κ. Χρήστο Γαρούφα του Ευαγγέλου, στη θέση «Παλαιόκαστρο» τ.κ. Μικρού Περιβολακίου». (σχετ. η 2/1015 Απόφαση τ.κ. Μικρού Περιβολακίου).

18. Συζήτηση για το θέμα του καθορισμού ορίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την Ιερά Μονή Φλαμουρίου.

19. Λήψη απόφασης για την προσπάθεια μείωσης της κυνηγετικής δραστηριότητας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

20. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στον ΟΤΕ, για την τοποθέτηση οπτικών ινών, σε όλες τις τοπικές κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Ρήγα Φεραίου, προκειμένου οι κάτοικοί τους να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Ε.Α.Σ. Βόλου.

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Στεφανοβικείου (Ασφαλτόστρωση δρόμου από αποθήκες Συνεταιρισμού – Γυμνάσιο έως Αγ. Αθανάσιο του Τ.Δ. Στεφανοβικείου) Δήμου Κάρλας».

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή Εκθεσιακού Χώρου – Κέντρο Πολιτισμού ‘’ Ρήγας Βελεστινλής’’».

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, του έργου «Ανακατασκευή ισογείου κτίσματος παλαιού Γυμνασίου Τ.Δ. Καναλίων Δήμου Κάρλας».

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση Σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου και της Εταιρείας eco-elastika, με αντικείμενο την διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών που τυχόν προκύπτουν από ανεξέλεγκτη απόρριψη, στα όρια του Δήμου μας.

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την οριοθέτηση ρέματος πλησίον Μουσείου Γεωργικών Εργαλείων, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης του έργου «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Ρήγα Φεραίου» Π.Δ. 15.000,00 €.

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Οικιστικές Αναπλάσεις στην Δ.Κ. Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνησίας – Πλατεία Ρολογιού».

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης, περί εκτέλεσης έργων που αφορούν Επισκευή και Συντήρηση των Σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, περί εκτέλεσης έργων που αφορούν Επισκευή και Συντήρηση των Σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Γηπέδων – Αθλητικών Χώρων Δ.Ε. Φερών.

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις Γηπέδων – Αθλητικών Χώρων Δ.Ε. Φερών Κάρλας.

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – συντηρήσεις Νεκροταφείων Δ.Ε. Φερών», έτους 2015».

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις –
συντηρήσεις Νεκροταφείων Δ.Ε. Κάρλας, έτους 2015».

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις
συντηρήσεις Νεκροταφείων Δ.Ε. Κεραμιδίου, έτους 2015».

36. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο:
«Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Περιβλέπτου».

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο:
«Ολοκλήρωση εργασιών στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Γεωργίου».

38. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου και του αναπληρωτή του, για την παραλαβή της ξύλινης πεζογέφυρας στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, από τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων.

39. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα οχημάτων του ΣΥΔΙΣΑ στους ΟΤΑ του Νομού.

40. Απαγόρευση βοσκής στο τμήμα 2 Α, θέση Τσούκα Παναγιά, του διακατεχόμενου δάσους Κερασιάς, λόγω υλοτομίας για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων Κερασιάς, για το έτος 2015.

41. Ορισμός υπαλλήλων για το πρόγραμμα LIFE.

42. Τροποποίηση της αριθ. 26/2015 Α.Δ.Σ., λόγω παραίτησης του υπαλλήλου κου Απόστολου Πρίντζου.

43. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.

44. Λήψη απόφασης για συνεργασία Δήμων Μαγνησίας & Δήμου Βόλου για την υποψηφιότητα του Δήμου Βόλου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

45. Λήψη απόφασης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για Προμήθεια υγρών καυσίμων, κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη), και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

46. Λήψη απόφασης για έγκρισης της υπ΄ αριθ. 11/2015 απόφαση της Τ.Κ. Αερινού, που αφορά οικονομική βοήθεια στον κο Χρήστο Χολέβα του Γεωργίου για την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστη το ποιμνιοστάσιό του και μέρος ζωοτροφών λόγω πυρκαγιάς στις 5-6-2015 (Σχετ. η υπ΄ αριθ. 11/2015 απόφαση της Τ.Κ. Αερινού).

47. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 10/2015 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Α΄/θμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή» (Απολογισμός έτους 2014).

48. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 16/2015 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Β΄/θμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή» (Απολογισμός έτους 2014).

49. Λήψη απόφασης για λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ρήγα Φεραίου με την επωνυμία «ΔΗΚΕΡΦ» και ορισμός εκκαθαριστών.

50. Έγκριση οργάνωσης της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Βελεστίνου από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου 2015 (Σχετ. η υπ΄ αριθ. 34/2015 απόφαση της Δ.Κ. Βελεστίνου).

51. Λήψη απόφασης για έγκριση της παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λάμπρου Κορώνα, από την Επιτροπή Δημοπρασιών Εκμίσθωσης Κινητών & Ακινήτων Πραγμάτων του Δήμου (Σχετ. η υπ΄ αριθ. 8050/24-7-2015 αίτησή του).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. ΣΚΡΙΜΠΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.- Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου κο Δημήτριο Νασίκα .
2.- Αντιδημάρχους κ.κ.
Γκογκινούδη Τριαντάφυλλο
Παπαρούνα Χρήστο
Παλληκάρη Δημήτριο
Παρσά Ευάγγελο
3.- Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
Μπατζιάκα Ιωάννη , Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
Χατζοπούλου-Παπανικολάου Βασιλικη , Γραμματέα Δ.Σ.
Βλάχο Αθανάσιο
Γάτο Σπυρίδων
Γιαννακό Ευάγγελο
Κορώνα Ιωάννη
Κορώνα Λάμπρο
Κουντούρη Παναγιώτη
Κουραβέλα Ευθύμιο
Κουσκουρίδα Μιχαήλ
Πάσχο Χαράλαμπο
Μπαρτζιάλη Μαργαρίτη
Πανομμάτη Κωνσταντίνο
Παπαϊωάννου Απόστολο
Παπαϊωάννου Ιωάννη
Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλο
Πρασσά Αθανάσιο
Πρίντζο Νικόλαο
Πρίντζου – Βισβίκη Αρετή
Ρομφαία Απόστολο
Τσεκουροπούλου – Τσουμπέκου Αγγελική
Χατζή Σταύρο

4.- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας &
Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.
Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου
Παπατόλια Γεώργιο
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Φερών
Νασιάκο Αθανάσιο
Τοπική Κοινότητα Αερινού
Μπλέτσα Κωνσταντίνο
Τοπική Κοινότητα Καναλίων
Μπεφάνη Κλεάνθη
Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου
Κατσίμπαλη Γεώργιο
Τοπική Κοινότητα Κερασιάς
Χασιώτη Αντωνία
Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιβολακίου
Σδρούλια Μιχαήλ
Τοπική Κοινότητα Περιβλέπτου
Γάτο Νικόλαο
Τοπική Κοινότητα Ριζομύλου
Ιβανούδη Γεώργιο
Τοπική Κοινότητα Στεφανοβικείου
Ακριβούση Βασίλειο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πίνακας Ανακοινώσεων
Ιστοσελίδα Δήμου

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Ο κάθε αναγνώστης του karla.news μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές.

Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του.

Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam).

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

 

 

Search in Site

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν δημοσιεύετε.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.