ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΥΛΕΖΑΣ: (άρθρο) Η γενετήσια πράξη στον νέο ΠΚ. Αναγκαία η αυστηροποίηση ποινών?

0
25

Η γενετήσια πράξη στον νέο ΠΚ.
Αναγκαία η αυστηροποίηση ποινών?

ΆΡΘΡΟ
Η τιμωρία της σεξουαλικής κακοποίησης.
Γενετήσιες πράξεις η σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση βιασμός σε βάρος ανήλικης αθλήτριας αποτελούν σοβαρά βαριά αδικήματα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη και την επικαιρότητα μετα τις ομολογουμένως συνταρακτικές συγκλονιστικές αποκαλύψεις αθλητριών η καλλιτεχνών που αποφάσισαν να καταγγέλλουν δημόσια ότι υπέστησαν.
Επιχειρούμε λοιπόν μια νομική επισκόπηση προσέγγιση .
Παραθέτουμε τι προβλέπεται από τον ΠΚ για κάθε αξιόποινη πράξη
Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους η ενώπιον τους

Άρθρο 339ΠΚ
[Ν4619/19] 1 Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το άρθρο 351Α΄, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του.».
Στο πλαίσιο, λοιπόν, του άρθρου 339 ΠΚ έχουν χαρακτηρισθεί από τη νομολογία μας ως ασελγείς πράξεις꞉ η θέση του γενετικού μορίου του δράστη μεταξύ των γλουτών της ανήλικης, ο αυνανισμός, οι θωπείες, η εκσπερμάτωση ενώπιον της ανήλικης ή επί του γυμνού σώματος της, η προστριβή του κορμιού της ανήλικης στο γεννητικό όργανο του δράστη, η τοποθέτηση του χεριού της ανήλικης στα γεννητικά όργανα του δράστη, οι εναγκαλισμοί, οι ψαύσεις και θωπείες ερωτογενών περιοχών του σώματος της ανήλικης, όπως οι θωπείες στο στήθος, τους γλουτούς, στους μηρούς, στα γεννητικά όργανα, στα οπίσθια κ.λπ., τα φιλιά στο πρόσωπο, στο στόμα, στο στήθος, στο μέτωπο και στο μάγουλο της ανήλικης (Βλ. ενδεικτ. ΣυμβΑΠ 96/2004, ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, ΣυμβΑΠ 501/2006, ΑΠ 2120/2009, ΑΠ 439/2009, ΑΠ 779/2009, ΑΠ 266/2010, ΑΠ 560/2010, ΟλΑΠ 3/2018, ΑΠ 765/2019, άπασες δημ. σε www.areiospagos.gr).

Άρθρο 342 ΠΚ
Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια.
Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται ως εξής:α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη,γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη ως δέκα έτη.2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

ΒΙΑΣΜΟΣ Άρθρο 336 ΠΚ.
1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις.3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού ή είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, επιχειρεί γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.

Άρθρο 337 ΠΚ.
1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της προηγουμένης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος των δώδεκα ετών.3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.4. Όποιος προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή εκμεταλλευόμενος την ανάγκη ενός προσώπου να εργαστεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

2. Η «γενετήσια πράξη» του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα
Ο νέος ΠΚ αντικατέστησε την ασελγή πράξη με την γενετήσια πράξη και προχώρησε μάλιστα στον ορισμό της τελευταίας, υιοθετώντας μια πρόταση της θεωρίας, που είχε διατυπωθεί εδώ και πολλά χρόνια[17]. Ο νομοθέτης επέλεξε τον όρο «γενετήσια» αντί του όρου «σεξουαλική» πράξη, διότι πρόκειται για έννοια, η οποία ορίζει τόσο την αναπαραγωγική διαδικασία όσο και τις σχετικές ή παράλληλες με αυτήν πράξεις, διαθέσεις και ορμές των ανθρώπων, ήτοι την ερωτική τους ζωή. Πρόκειται για γενικό όρο και για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε στη σύγχρονη επιστημονική και κοινή γλώσσα[18]. Πιο συγκεκριμένα, ο ορισμός της γενετήσιας πράξης δίδεται αυθεντικά από τον ίδιο το νομοθέτη, τόσο στην Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΠΚ, όσο και στο άρθρο 336 παρ. 2 ΠΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 336 παρ. 2 του νέου ΠΚ «γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νέου ΠΚ (Ν. 4619/2019) ο όρος «γενετήσια πράξη» έχει την έννοια που προσδιορίζει η νομολογία και η επιστήμη. Πρόκειται για τη συνουσία και άλλες πράξεις με την ίδια βαρύτητα, από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, όπως (ενδεικτική αναφορά) είναι η «παρά φύσιν» συνεύρεση, ο ετεροαυνανισμός, η πεολειξία και η αιδιολειξία ή χρήση υποκατάστατων μέσων. Συνεπώς, σύμφωνα με τη βούληση του ιστορικού νομοθέτη, γενετήσιες πράξεις είναι και οι ανωτέρω αναφερθείσες πράξεις που δεν συνιστούν πάντοτε ή δεν προϋποθέτουν διεισδύσεις[19].

Σε κάθε περίπτωση όλες οι πράξεις αυτές πρέπει να καταγγέλλονται εντός 48 ωρών ώστε να εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία χωρις να παρέρχεται χρόνος ώστε να επέρχεται η παραγραφή τους(15 ετής).

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΥΛΕΖΑΣ
Δικηγόρος
https://www.facebook.com/1125198228/posts/10223532150668292/

Φρίκη στο Αγρίνιο: 65χρονος ασέλγησε σε ανήλικη με νοητική υστέρηση που παρέσυρε μέσω Facebook!

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.