Απιστία: Αυτές είναι οι γυναίκες που γίνονται συνήθως το τρίτο πρόσωπο

0
508 views

sexΕξαιτίας της επικριτικής στάσης μας απέναντι στο τρίτο πρόσωπο έχουμε σχηματίσει μια στερεότυπη αντίληψη γι’ αυτό βασισμένη στην προκατάληψη. Το οραματιζόμαστε με συγκεκρτμένη μορφή και συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αν, όμως, εγκαταλείψουμε τον Μύθο της Μονογαμίας και εξετάσουμε αντικειμενικά το φαινόμενο της εξάπλωσης των παράνομων δεσμών, θα δούμε ότι είναι αδύνατον να ταξι­νομήσουμε τους «άλλους» σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Όσο κι αν μας προσελκύει αυτή η ιδέα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πάντες είναι επιρρεπείς στην εκτροπή.

Άλλωστε την ευρύτητα του φάσματος των τρίτων προσώπων δικαιολογεί και η διαφορετικότητα των ανθρώ­πων που εμπλέκονται σε παράνομους δεσμούς.

Όσο για τους έγγαμους, προτιμούν κατά κανόνα τις ανύπαντρες για εpωμένες. Ενώ πρωταρχική αιτία αυτής της επιλογής είναι το νεαρό της ηλικίας και η διαθεσιμότητά τους, υπάρχει επίσης συχνά η πρόθεση να αποφύγουν τα μπλεξίματα με παντρεμένες γυναίκες. Το σκεπτι­κό τους βασίζεται στην επιθυμία αποφυγής του κινδύνου να βρεθούν αντιμέτωποι με οργισμένους συζύγους που θα στραφούν εναντίον τους με βίαιες διαθέσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, και άνδρες που προτιμούν τις παντρεμένες επει­δή νιώθουν ότι έτσι ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο σύλληψης, αφού κι εκείνες έχουν πολλά να χάσουν σε περίπτω­ση αποκάλυψης του παράνομου δεσμού.

Οι περισσότερες παντρεμένες, αντιθέτως, προτιμούν να συνάπτουν δεσμούς με έγγαμους. Αισθάνονται πιο ασφα­λείς μαζί τους – περιμένοντας ότι θα είναι πιο διακριτικοί. Ωστόσο, υπάρχουν και γυναίκες που δεν επιλέγουν έγγα­μους (είτε επειδή δεν θέλουν να πληγώσουν μια άλλη γυ­ναίκα, είτε επειδή προτιμούν τον αδέσμευτο, αμέριμνο τρό­πο ζωής των εργένηδων).

Όσο για πς προτιμήσεις των τρίτων προσώπων, τα τε­λευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση σας τάξεις των ανύπαντρων γυναικών με επαγγελματικές φιλοδοξίες που προτιμούν σε κάποια φάση της ζωής τους να συνδέονται με έγγαμους παρά με εργένηδες. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν επηθυμούν σοβαρές δεσμεύσεις με απώτατο σκοπό τον γάμο, ούτε είναι διατεθειμένες να ανεχθούν πιέσεις στο πλαίσιο της σχέσης που θα απορροφήσουν χρόνο και ενέρ­γεια από την προσπάθεια υλοποίησης των φιλοδοξιών τους.

Αυτός ο τύπος γυναικών περιγράφεται στο βιβλίο της Λόρελ Ρίτσαρντσον με τίτλο The New Other Woman [Η Νέα Άλλη Γυναίκα). Δυστυχώς, αυτή η «νέα» άλλη γυναίκα υφίσταται συνήθως ανάλογες απογοητεύσεις με την «πα­ραδοσιακή» άλλη γυναίκα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ερω­μένης. Ενώ δεν προτίθεται να εμπλακεί συναισθηματικά, συνήθως αποκτά εξάρτηση από τη σχέση και χάνει πέραν του αναμενόμενου τον έλεγχο της ζωής της. Υποφέρει συ­χνά από έλλειμμα αυτοσεβασμού και δεν αποφεύγει το αί­σθημα της απόρριψης όταν τερματίζεται η σχέση. ‘Ομως το πρακτικό πρόβλημα της έλλειψης ανδρών και της ανεπάρ­κειας χρόνου και ενέργειας για «να τα έχει κανείς όλα» (γάμο, οικογένεια, καριέρα) υποδηλώνει ότι το φαινόμενο είναι μάλλον απίθανο να περιοριστεί.

Ελάχιστη συμπάθεια τρέφουμε για όσους παίζουν τον ρόλο του τρίτου προσώπου σε μια σχέση. Ως κοινωνία, όμως, πρέπει κάποτε να πάψουμε να αποδίδουμε χαρα­κτηρισμούς όπως «καλός» ή «κακός» σε όσους μετέχουν σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται είναι θύματα των συνεπειών της αποτυχίας όλων μας να αντιμετωπίσουμε σω­στά το πρόβλημα.

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια