Ίδια βιβλία και λιγότερες ώρες στα μαθήματα προσανατολισμού για τη Γ’ Λυκείου

0
756 views

panellinies1Αλλαγές θα έχουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου, όπως έγραψε το news.gr καθώς το αναθεωρημένο σύστημα εισαγωγής φέρνει μείωση των συνολικών ωρών διδασκαλίας στη Γ Λυκείου κατά μία συγκριτικά με την τροπολογία του Ν.4310/2014.

Θυμίζουμε ότι ο νόμος 4186/2013 προέβλεπε αρχικά ωρολόγιο πρόγραμμα 34 ωρών στη Γ Λυκείου. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ.

Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Με βάση, λοιπόν, τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί προκύπτει ότι μειώνονται οι ώρες των μαθημάτων προσανατολισμού κατά 5 ενώ αυξάνονται ο ώρες των κοινών μαθημάτων κατά 4 όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.

ΝΟΜΟΣ 4186 ΝΟΜΟΣ 4310 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 6/4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20  ΩΡΕΣ 20 ΩΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 14 ΩΡΕΣ 13 ΩΡΕΣ 17 ΩΡΕΣ

Σημειώνουμε ότι με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ήταν έως τώρα σε ισχύ οι συνολικές ώρες των μαθημάτων στη Γ Λυκείου ήταν 32 εκ των οποίων 12 οι ώρες κατεύθυνσης, 18 οι ώρες Γενικής Παιδείας και 2 ώρες του μαθήματος επιλογής.

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-15
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 18
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ 2

Δεν αλλάζουν βιβλία και προγράμματα σπουδών

Το Υπουργείο κάνει γνωστό ότι για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια.

Τροποποιήσεις μόνο σε Χημεία και Λατινικά

Τροποποιήσεις σε προγράμματα σπουδών και βιβλία θα έχουμε στα Λατινικά και τη Χημεία καθώς τα εν λόγω μαθήματα δεν διδάχτηκαν στη Β Λυκείου. Όπως αναφέρει το Υπουργείο ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων προσανατολισμού

Πιθανόν το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων προσανατολισμού, σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε, να είναι παραπλήσιο με αυτό που ήταν σε ισχύ το 2014-15 αφού δεν αλλάζουν τα προγράμματα σπουδών και τα βιβλία. Αναμένουμε βέβαια τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Δεν αποκλείεται τα Αρχαία να διδάσκονται 5 ώρες, η Ιστορία και τα Λατινικά από 3 ώρες ενώ στη Θετική τα Μαθηματικά πιθανόν να διδάσκονται 5 ώρες, 3 ώρες η Φυσική, 3 ώρες η Χημεία και από 2 ώρες η Βιολογία και ο Προγραμματισμός.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ 4186 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ 2014-15
ΑΡΧΑΙΑ: 10 ΩΡΕΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΑΙΑ: 5 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ: 6 ΩΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: 2 ΩΡΕΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ: 4 ΩΡΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ: 2 ΩΡΕΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 2 ΩΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ: 20 ΣΥΝΟΛΟ: 15 ΣΥΝΟΛΟ: 12

 

ΘΕΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ 4186 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ 2014-15
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ή ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 8 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 5
ΧΗΜΕΙΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 6 ΩΡΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: 3
ΦΥΣΙΚΗ: 6 ΩΡΕΣ ΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ:2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ:2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:20 ΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ:15 ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΩΡΕΣ
Print Friendly, PDF & Email