Άγριο κυνήγι από την Εφορία – Κατασχετήρια ακόμα και σε όσους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ή είναι φυλακή…

0
564 views

eforia-ouresΑπίστευτες είναι οι νέες οδηγίες που έδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στις ελεγκτικές αρχές, αφού, μεταξύ άλλων, τους ζητάει να κυνηγήσουν παντού τους οφειλέτες, ακόμα κι αν βρίσκονται στο εξωτερικό, στο νοσοκομείο ή στη φυλακή.

Οι νέες οδηγίες της ΓΓΔΕ προς τους αρμόδιους υπαλλήλους είναι να παραδίδουν το κατασχετήριο ή το πρόστιμο είτε στον  διευθυντή του νοσοκομείου, σε περίπτωση νοσηλείας του ενδιαφερόμενου, είτε αντίστοιχα, στον διευθυντή των φυλακών, σε περίπτωση κράτησης.

Σύμφωνα με την «Ημερησία», η κοινοποίηση προστίμων, φύλλων ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εφόσον:

Κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά

Αποσταλεί με συστημένη επιστολή, στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου

Επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο

Πιο συγκεκριμένα, στις οδηγίες της ΓΓΔΕ τονίζονται τα εξής:

Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι απουσιάζουν από την κατοικία τους, το έγγραφο παραδίδεται στον σύζυγο ή σε οποιονδήποτε συγγενή ή ακόμα και σε μέλος του προσωπικού.

Επίσης αν ο υπόχρεος επιτηδευματίας απουσιάζει από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο που εργάζεται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνέταιρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο που εργάζεται στον ίδιο χώρο.

Εάν τα παραπάνω πρόσωπα δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στον χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση, η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση

Εάν ο υπόχρεος είναι, κατά το χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής, τότε αυτή γίνεται στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του.

Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημέρα αποστολής. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στον λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίησή του.
Πηγή

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια